Aktuální výsledky výzkumu postojů české společnosti k lékařům a lékárníkům

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

V současné často bouřlivé atmosféře diskusí o rozsahu a obsahu zdravotnické reformy provedla společnost Factum Inventio, založená již před dvaceti lety jako jedna z prvních soukromých agentur pro zkoumání politických, ekonomických a společenských jevů, výzkum postojů české veřejnosti k lékařům a k lékárníkům i k uvažovaným změnám v preskripci léků – k možné generické presprikci (na lékařské předpisy se nepíší konkrétní názvy léků, ale pouze názvy účinných látek, takže lékárník medikament vybírá podle účinných látek sám). Dotazování proběhlo telefonicky v minulém roce na reprezentačním vzorku 1001 občanů ČR ve věku 18-75 let. Přečtěte si, co si lidé myslí o zdravotnících.

V historii české společnosti tradičně existuje vysoká důvěra v lékaře i v lékárníky. Přestože pacienti lékařům důvěřují,  často postrádají informace o předepisovaných lécích. Lékárníci jsou vnímáni jako odborníci a nikoli jako pouzí prodavači. Většina populace se domnívá, že farmaceutické společnosti ovlivňují preskripci (předpis léků) lékařů. Generické preskripci jsou lidé nakloněni a příliš se jí neobávají. Nyní trochu podrobněji.

Lékaře navštíví minimálně jedenkrát za rok 87 % obyvatel, dokonce 20 % jej navštěvuje alespoň jedenkrát měsíčně. O tom, že jim lékař předepíše optimální lék, je přesvědčeno 89 % lidí. I když lidé lékařům důvěřují, tak od nich velmi často postrádají základní informace o předepisovaných medikamentech. Informace o nežádoucích účincích a interakcích (vzájemném působení léčiv v organismu) předepsaného léku obdrží od lékaře vždy 43 %, občas 26 % a nikdy 26 % lidí. O důvodech preskripce předepsaného léku je informováno 41 % lidí, většina důvody volby konkrétního přípravku nezná. Jen 42 % pacientů je lékařem informováno o ceně popřípadě o doplatku předepsaného léku.

Téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 %) si myslí, že lékaři jsou ovlivňováni farmaceutickými a obchodními společnostmi, aby předepisovali některé léky. Sedm lidí z deseti se pak dokonce domnívá, že lékaři jsou finančně či jinak odměňovaní výrobci a dodavateli léčiv za preskripci konkrétních přípravků (30 % rozhodně ano, 40 % spíše ano).

Více než polovina populace (53 %) nakupuje v lékárně minimálně jedenkrát měsíčně. Lékárníky veřejnost vnímá především jako odborníky (85 %), nikoli jako pouhé prodavače (12 %). Lidé jim důvěřují, ať se jedná o rady a doporučení při výběru léku (89 %) nebo o lékárníkovy návrhy generické substituce již předepsaného léku (72 %).

V průběhu dotazování byl respondentům představen jeden z možných způsobů preskripce léčiv – generická preskripce. Tento model je akceptovatelný pro 61 % obyvatel (26 % rozhodně souhlasí a 35 % spíše souhlasí). Obavy z generické preskripce má třetina obyvatel, nejvíce se lidé obávají nedostatečné odborné fundovanosti lékárníků a nesprávného výběru léku; někteří také zdůrazňují, že více důvěřují lékaři, který je – na rozdíl od lékárníka – hlouběji zná.

Ve snížení finančních výdajů (peněžních úsporách) pacientů za léky v souvislosti se zavedením generické preskripce věří 59 %, 30 % si myslí opak. Celkem 63 % lidí, kteří jsou přesvědčeni, že farmaceutické firmy odměňují lékaře za předepisování jejich léků, se domnívá, že by zavedením generické preskripce došlo ke snížení vlivu těchto společností na jednotlivé lékaře.

(Podle tiskové zprávy společnosti Factum Invenio zpracoval Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík)

Foto: www.freepik.com


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *