ARCUS – ONKO CENTRUM: V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále rezervy

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Praha, 3. února 2014 – Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci  a rozvoj (OECD) je odhadované pětileté přežití u vybraných onkologických onemocnění  v Česku nižší, než je průměr zemí OECD. Naopak úmrtnost na rakovinu je v České republice celkově nadprůměrná. „I přes nesporný pokrok v informovanosti a samotné onkologické péči je zřejmé, že v České republice máme ve vztahu k prevenci rakoviny a v léčbě onkologických pacientů stále co dohánět,“ říká Jana Koželská, předsedkyně onkologického centra Arcus, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Mezirezortní spolupráce je nutná  

V České republice žije více než 450 000 pacientů se zhoubnými nádory. Ročně je diagnostikováno na 80 000 zhoubných novotvarů, přes 27 000 onkologických pacientů každoročně umírá. Komplexní přístup ke snižování rizikových faktorů souvisejících se vznikem nádorových onemocnění u nás ale chybí. „Postrádáme aktivní budování systému prevence související se včasnou diagnostikou  a možností okamžitého zahájení léčby tím nejúčinnějším lékem. Také bychom uvítali cílenou mezirezortní spolupráci mezi MZd a MPSV, vedoucí především ke zkvalitňování života onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků,“ komentuje aktuální stav systému Jana Koželská.  Pacienti i rodinní příslušníci trpí nedostatkem financí z důvodu výpadku zaměstnání, který je však často zbytečně dlouhý, protože zaměstnavatelé neumějí vycházet takto nemocným zaměstnancům vstříc, například prací z domova, zkrácenou pracovní dobou nebo jinými vhodnými opatřeními.  O peníze tak přichází i stát.

V léčbě je podle Koželské problematický zase přístup k nejmodernějším formám léčby. Některé dnešní moderní léky umožňují léčit i bez chemoterapie, která je velkým strašákem pacientů  a způsobuje značné snížení kvality života i největší výpadky z pracovního procesu. „Na trhu jsou již dostupné léky zaměřené na vyšší komfort léčby, s čímž souvisí také kvalita života. Jedná se například o personalizovanou léčbu, která je přímo šitá na míru určité skupině pacientů s určitou genovou mutací, například u rakoviny plic. Příkladem je i léčba nanočásticemi nebo léčba biologická. Tyto metody jsou ale finančně nákladné.“

I Česká onkologická společnost přiznává, že dostupnost moderní léčby je u nás komplikovaná. Proto je velmi vítané vyjádření prof. MUDr. Rostislava Vyzuly (ANO 2011), předního onkologa a předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, který přislíbil aktivitu zdravotnického výboru při jednáních s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami, která by měla vést k vyšší dostupnosti nových a moderních léčiv pro pacienty.

Světový den proti rakovině –„Právo na kvalitní léčbu má každý pacient“

Důležitost prevence a včasné zahájení kvalitní a moderní léčby připomíná každoročně Světový den boje proti rakovině stanovený Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) na 4. února. Toho dne byla v roce 2000 slavnostně podepsána Pařížská charta proti rakovině. Letos je tento den věnován odbourávání čtyř základních mýtů, které kolem rakoviny stále existují. Mýty týkající se rakoviny jsou různé – např. že o rakovině by se nemělo mluvit nebo že s rakovinou nelze nic dělat. Nebo dokonce že onkologický pacient nemá nárok na správnou léčbu. „Každý pacient má jednoznačně právo na správnou léčbu, za rovných podmínek a pro všechny. V České republice bylo v oblasti boje proti rakovině uděláno hodně. Existují specializovaná onkologická centra, máme Národní onkologický program a také onkologické registry sbírající důležitá data o léčbě. Stále však nelze říci, že je  přístup v otázce léčby ke všem stejný. Stále záleží na tom, z jakého regionu jste, zda vám rakovinu diagnostikovali v létě nebo před koncem roku (kdy specializovaným centrům docházejí peníze  a odkládají léčbu na příští rok) apod. Také je obvyklé, že moderní léky jsou v jiných evropských zemích dostupné pacientům dříve než pacientům českým,“ komentuje situaci u nás Koželská.

Peněz v dlouhodobě podfinancovaném zdravotnictví je málo a řešení bude dlouhodobější záležitost. Současná veřejná diskuse o lepším financování zdravotnictví snad povede i k dalším zlepšením onkologické léčby. Pokud by však byly do nejmodernější léčby investovány úspory generované při snižování cen starších léků, byla by špičková léčba dostupná pro více pacientů. Onkologičtí pacienti by si to zasloužili.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *