Cévní mozková příhoda

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

CMP- cévní mozková příhoda, lidově mrtvice je akutní stav, při kterém dochází k poškození mozkové tkáně buď aterosklerózou(ucpáním cév) nebo na základě hypertenze (vysokého krevního tlaku). V mozkových cévách dochází k jejich neprůchodnosti s následnou ischémií (neodkrevností). Až 90% CMP je na podkladě ischémie. Může dojít také k poruchám cévní stěny s následným krvácením do mozkové tkáně.

Důsledkem CMP jsou dočasné nebo trvalé poruchy hybnosti (paréza, plegie) a řeči (dysartrie, afázie) až po bezvědomí, ochrnutí a smrt.

Příčiny CMP:

Může jich být několik. Hlavní rizikové faktory jsou pokročilý věk, diabetes (cukrovka), kouření cigaret, ateroskleróza, migrény, pravidelná vysoká konzumace alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, užívání drog, dědičné faktory, nadváha, poruchy spánku, špatný životní styl, hormony, užívání hormonální antikoncepce, rodinná dispozice, sedavé zaměstnání, úrazy krku, stres a deprese, dále nemoci krve, různé poruchy srážlivosti.

Cévní mozková příhoda se projevuje:

 • slabostí
 • ztrátou citlivosti tváře nebo končetiny („mravenčení“), neschopností dobře je ovládat
 • zmateností, dezorientací, poruchou vnímání (problémy mluvit a někdy i rozumět)
 • potíží s chůzí, rovnováhou a vůbec s pohybem, pocitem závratě
 • problémy se smysly (teplo, dotek, bolest, rozmazané vidění)
 • náhlou bolestí hlavy, někdy ztuhnutím krku
 • neovládáním jedné z končetin (vypadávají věci z ruky)

Okamžitě zajistit rychlou zdravotnickou pomoc. Včasné přijetí postiženého cévní mozkovou příhodou do specializovaného neurologického centra tzv. Iktové jednotky,  je pro následky postižení velice důležité.

Diagnostika:

Typické příznaky, které jsou uvedeny výše, Ct vyšetření, ultrazvuk krkavic, magnetická resonance, testy krve a moči, angiografie aj.

Léčba:

V akutní fázi provedeno co nejdříve. Světovou novinkou se v roce 2004 stala tzv. trombolýza. Do periferní žíly se podá lék, který má za úkol potlačit srážení krve, tak rozpustit cévní zátku a tím umožnit obnovení průtoku krve cévou. Zmíněný léčebný zásah se musí udělat nejpozději do tří hodin od prvních příznaků, které pociťuje pacient. Jinak mozková tkáň postupně velice rychle odumírá. Kdyby se obnovili průtok cévou do oblasti mozku, která už je nenávratně ztracena, způsobilo by se krvácení, což by pacienta s největší pravděpodobností zahubilo.

Chirurgická léčba tzv. stenty. Provádí se do uzavřené tepny, zvané bazální, která je u mozkového kmene, kde jsou všechna životně důležitá centra. Sem se, do 8 hodin po prvních příznacích CMP, mikrokatetrem zavede spirálka a s její pomocí se sraženiny vytahují mimo tělo. Tato metoda je velice náročná jak personálně, tak i materiálně a není zatím běžně dostupná.

Rehabilitace po prodělané CMP je mutidisciplinárním procesem, který zahrnuje tým dle různých dovedností. Tento tým zahrnuje ošetřující personál iktového centra/jednotka, fyzioterapii, logopeda, rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta. Některé týmy mohou také zahrnovat psychology a sociální pracovníky. Rehabilitace CMP začne téměř okamžitě.

Rehabilitace v akutním stadiu

Toto období trvá několik dní až týdnů. V těžkých případech pacient s postiženou polovinou těla nepohybuje, velmi často končetiny necítí a na paretické straně ztratil pohybové vzorce. V tomto stadiu obvykle není ještě přítomna spasticita a v popředí je svalová hypotonie. Je třeba si uvědomit, že se jedná o velmi těžce postiženého pacienta. V prvních dnech po vzniku CMP, kdy je pacient v bezvědomí a neschopen spolupráce, je nutné monitorovat základní životní funkce (pacient je obvykle hospitalizován na neurologické JIP). Dále je třeba pečovat o trofiku kůže, bránit rozvoji dekubitů, a především je nutné řešit sfinkterové poruchy. U pacienta, který je zcela odkázán na pomoc okolí, má proto dominantní význam rehabilitační ošetřovatelství.

V akutním stádiu nemoci je důležitá komplexní ošetřovatelská péče o pacienta, polohování, zajištění základních fyziologických funkcí. V pozdějším stádiu nácvik sebeobsluhy, péče o rodinu, psychiku pacienta patřím k velice důležitým aspektům.

Prognóza

Mrtvice může ovlivnit pacienty fyzicky, mentálně, citově, nebo kombinací všeho. Výsledky mrtvice záleží na velikosti postižení mozku po CMP. Dysfunkce odpovídají oblastem v mozku, které byly CMP poškozeny.

Až u 50 % procent lidí po CMP se najednou může projevit flustrace, panika, poruchy spánku, letargie, snížená sebeúcta, popudlivost, úzkost, mánie, apatie, deprese. Tento stav je ovlivnitelný, může být léčen (psychologem či psychiatrem) a redukován například antidepresivy.

Přečtěte si také:

 • Bolesti hlavy v těhotenstvíBolesti hlavy v těhotenství Bolesti hlavy jsou velice nepříjemné a v těhotenství mohou být velkým problémem. Příčinou bolestí hlavy bývají hormonální změny, přemíra hladiny hluku, světla, fyzický a psychický stres, možná i pocit, že jste těhotná, náhlé vysazení […]
 • Roztroušená skleróza mozkomíšní- skleorosis multiplex, ereskaRoztroušená skleróza mozkomíšní- skleorosis multiplex, ereska Je to onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje mozek a míchu. Nejčastěji postihuje mladé lidi ve věku 20 až 40 let, častěji ženy. Postižení trpí poruchou zraku, rovnováhy, řeči, pohyblivosti aj. Nejčastější příznaky […]
 • Laryngitida u malých dětíLaryngitida u malých dětí Laryngitida je akutní zánět hrtanu, který je způsobený buď viry (parainfluenza) nebo bakteriemi. Je to stav, kdy otok a zvýšené prokrvení sliznice hrtanu společně se spasmem hladkých svalů stěny hrtanu může vyvolat závažné zúžení […]
 • Akutní zánět středního ucha – Otitis mediaAkutní zánět středního ucha – Otitis media Jedná se o závažné a nejčastější onemocnění sluchového ústrojí, jak pro možnost vzniku trvalého poškození sluchu, tak pro možnost vzniku nebezpečných komplikacích, a to zejména při nedostatečném léčení. Může vyvolat např. zánět […]
 • Ischemická choroba srdečníIschemická choroba srdeční Definice - je to jedno z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění v populaci vyspělých zemí - jedná se o psychosomatické onemocnění (na jeho vzniku se podílí vlivy somatické i psychické) - je to chorobný proces, který vede k […]
 • Umělecká dobročinná aukce pomůže SLANÝM DĚTEMUmělecká dobročinná aukce pomůže SLANÝM DĚTEM Praha, 15. listopadu 2011 Ve čtvrtek 1. prosince se bude při příležitosti Evropského dne pro cystickou fibrózu konat již tradiční dobročinná umělecká aukce s názvem „Pomoc pro slané děti“. Aukce se uskuteční v pražském Paláci […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *