Chraňme se před zbytečnými účinky elektrosmogu

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Žijeme trvale v prostředí znečištěném nejen výfukovými plyny a průmyslovými zplodinami, ale také elektrosmogem. Tímto pojmem nazýváme souhrnně elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, používání elektrických zařízení nebo elekromagnetických vln k přenosu informací. Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, představujícího vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Dosud nejednotné jsou však názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé dopady na zdraví lidí. V posledních desetiletích se – zejména v našich domácnostech – se čím dál více obklopujeme značným počtem elektrických a elektronických zařízení a vedení, zdánlivě nám usnadňujících a obohacujících každodenní život, ale vytvářejících kumulovaná umělá elektromagnetická pole; neustále se také zvyšují frekvence pro přenos informací, vlny pronikají i silnými zdmi objektů a stavební materiály.

Z obsáhlých internetových pramenů (zejména německé provenience) věnovaných této stále aktuální problematice, jsme vybrali desítku obecných doporučení pro ochranu před zbytečnými účinky elektrosmogu v bytech a objektech:

1. Zejména během spánku, kdy tělo řadu hodin pobývá na stejném místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, radio, PC,…); vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti (pozice “Stand by”).

2. Nemějte těsně u lůžek osvětlovací tělesa, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u elektrických zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče. Mylná je myšlenka, že vedení vyzařuje jen, když je v provozu nějaký spotřebič.

3. Je-li to možné, umístěte postel dále (alespoň jeden metr) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení.

4. Mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy), děti by je měly používat v míře co nejmenší (!). Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místností.

5. Zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů, které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.

6. Používáte-li mikrovlnou troubu, nespěte v okruhu pěti metrů (na všechny strany).

7. Nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové).

8. Při výstavbě nových objektů dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury, konstrukce, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,…).

9. Nestavte svá obydlí v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysilačů, radarů apod.; neupřednostňujte ekonomický efekt umístění základové stanice mobilní sítě na svém domě před možnými účinky na lidský organismus.

10. Pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním příznakům, případně si nechte změřit zátěž elektromagnetickým polem a provést event. možná technická opatření.

Všechna výše uvedená preventivní opatření zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice), těhotných žen a chronicky nemocných jedinců.

Autor: Bohumil Tesařík

Přečtěte si také:

  • Text Hippokratovy přísahyText Hippokratovy přísahy Přísahám při lékaři Apollónovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu: Budu považovat toho, který mě naučil […]
  •  Zásady sportování v těhotenství Zásady sportování v těhotenství Fyzická aktivita je v těhotenství velice důležitá. Pokud zjistíte, že jste těhotná a provozujete určitý sport, je důležité zamyslet se, zda tato aktivita nezvyšuje nitrobřišní tlak, zda nemůže dojít k úrazu, vyhnout se též skákavým […]
  • Rok 1810: První “plechová” konzerva otevřela jídlu nové obzoryRok 1810: První “plechová” konzerva otevřela jídlu nové obzory Dlouhá staletí - první záznamy pocházejí ze starého Egypta a Řecka - se potraviny rostlinného i živočišného původu na delší čas uchovávaly pomocí nasolování, uzení nad doutnajícím dřevem, máčení v alkoholu či octu, kvašení, vysoušení, […]
  • 200 let od poslední evropské epidemie moru200 let od poslední evropské epidemie moru "Oběti obědvali s přáteli a večeřeli už se svými předky." Giovanni Boccaccio (1313 - 1375), italský renezanční básník v cyklu Dekameron Morové epidemie byly jednou z nejvážnějších hrozeb a stálým děsem středověku a raného novověku. […]
  • Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic”Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic” (Kdo vypije větší množství "chlumáku", naordinoval si smrt) "Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy neudělal nic." (Theodore Roosevelt) "Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů stejně jako nemoci." (Henry […]
  • Metrický systém byl u nás zaveden již před více než 140 letyMetrický systém byl u nás zaveden již před více než 140 lety Měření je činnost, která lidstvo provází již od jeho nejstarších dějin. Aby bylo možné měřit, je nutné zvolit vhodné jednotky. V průběhu času jich bylo používáno mnoho, avšak jejich definice byly nedokonalé, hodnoty časově nestálé a s […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *