Hippokrates a tradiční vztah lékaře a nemocného

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

V minulosti byl lékař velice váženou a uznávanou osobou a to jak pro své lékařské umění, tak i pro svou mravnost a moudrost. Těmito vlastnostmi se lišil od všech ostatních lidí, protože v dalekém okolí nebyl nikdo tak vzdělaný, aby mohl být lékaři rovným partnerem.Tento rozdíl se významným způsobem promítal i do vztahů lékaře a pacienta. Vztah lékaře a nemocného se vytvářel po dlouhou dobu, dá se říct, že se vyvíjel po staletí, až se vytvořil vztah, kterému odborně říkáme paternalistický. To znamená,že se pacient ve stavu nemoci či nouze obracel na lékaře jako na své rodiče, tak jako se chová dítě ke svému otci či matce. Potřeboval od lékaře pomoc, laskavost, pochopení, vstřícnost a povzbuzení. Pacient však neměl žádné právo rozhodovat o léčebném postupu, rozhodoval za něj lékař, samozřejmě jen s čistým úmyslem. Pacient měl k lékaři plnou důvěru a všechna rozhodnutí vztahující se ke stanovení diagnózy i k následné léčbě nechal na lékaři. Pravidla tohoto vztahu také určovala vzdělanost lidí, která byla v daleké minulosti malá. To znamená, že  závislost nemocného na lékaři byla úplná a moc lékaře obrovská.

V Etickém kodexu České lékařské komory (1991) se v paragrafu 3.3 uvádí: „Lékař se má vyvarovat paternalistických pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi včetně zodpovědnosti za vlastní zdraví.“

Přečtěte si také:

  • 200 let od poslední evropské epidemie moru200 let od poslední evropské epidemie moru "Oběti obědvali s přáteli a večeřeli už se svými předky." Giovanni Boccaccio (1313 - 1375), italský renezanční básník v cyklu Dekameron Morové epidemie byly jednou z nejvážnějších hrozeb a stálým děsem středověku a raného novověku. […]
  • Nový kompletní průvodce po klikaté cestě dějin lékařstvíNový kompletní průvodce po klikaté cestě dějin lékařství "Umění medicíny spočívá v obveselování pacienta, zatímco příroda léčí chorobu." (Voltaire, francouzský osvícenecký filozof a spisovatel) "Vyhněte se městu bez doktorů!" (Židovské přísloví) "Co se kurýrování týče, učinili jsme […]
  • Text Hippokratovy přísahyText Hippokratovy přísahy Přísahám při lékaři Apollónovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu: Budu považovat toho, který mě naučil […]
  • Rok 1810: První “plechová” konzerva otevřela jídlu nové obzoryRok 1810: První “plechová” konzerva otevřela jídlu nové obzory Dlouhá staletí - první záznamy pocházejí ze starého Egypta a Řecka - se potraviny rostlinného i živočišného původu na delší čas uchovávaly pomocí nasolování, uzení nad doutnajícím dřevem, máčení v alkoholu či octu, kvašení, vysoušení, […]
  • Z historie elektrokardiografie: Willem EinthovenZ historie elektrokardiografie: Willem Einthoven /Žádné slušné zdravotnické zařízení dnes nemůže existovat bez elektrokardiografu (EKG). Srdce je pumpou, která se po celý život nezastaví a proto jeho činnost přitahovala pozornost vědců a lékařů od nepaměti. Až do dvacátých let minulého […]
  • Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic”Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic” (Kdo vypije větší množství "chlumáku", naordinoval si smrt) "Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy neudělal nic." (Theodore Roosevelt) "Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů stejně jako nemoci." (Henry […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *