Ischemická choroba srdeční

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Definice

– je to jedno z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění v populaci vyspělých zemí

– jedná se o psychosomatické onemocnění (na jeho vzniku se podílí vlivy somatické i psychické)

– je to chorobný proces, který vede k nedostatečnému přívodu krve do myokardu

Etiopatogeneze

–  v naprosté většině případů je příčinou koronární ateroskleróza

Další příčiny:

– koronární spasmy

– poruchy humorální regulace koronárního průtoku

– embolie do koronárního řečiště

– trombóza v koronární tepně bez aterosklerózy

– arteriitidy

Rizikové faktory

A/ neovlivnitelné

– stáří

– mužské pohlaví

– pozitivní rodinná anamnéza

– typ osobnosti

– diabetes mellitus

– vysoký krevní tlak

 

B/ ovlivnitelné

– hypertenze

– hyperlipoproteinemie

– kouření

– obezita

– zvýšená hladina cholesterolu

– životní styl – nedostatečná pohybová aktivita, nezdravý jídelníček

– mezi rizikové faktory patří také pohlavní hormony, je prokázané, že u žen před menopauzou je ICHS vzácnější, ale u žen po menopauze v pátém deceniu je ICHS 2 – 3x častější

– užívání estrogenů (např. kontraceptiv) samo o sobě nezvyšuje riziko cévních onemocnění, jen u kuřaček nebo v kombinaci s hypertenzí zvyšují estrogeny frekvenci ICHS až trojnásobně

  • substituční terapie malými dávkami estrogenů riziko ICHS snižuje

Klasifikace ICHS

A. Akutní formy:

– jsou to takové formy, které nemocného bezprostředně ohrožují na životě, nebo na ně umírá dříve, než je možno poskytnout účinnou pomoc. Všechny tyto akutní formy vyžadují okamžitou hospitalizaci na koronární jednotce.

patří sem:

– infarkt myokardu

– nestabilní angina pectoris

– náhlá smrt

B. Chronické formy

– jsou to stabilizované formy, nevyžadují bezprostřední hospitalizaci, ale vyžadují ambulantní kardiologickou péči

patří sem:

– stabilní námahová angina pectoris

– stav po infarktu myokardu

– chronické srdeční selhání při ICHS

Na hranici akutní a chronické formy stojí variantní (spastická) angina pectoris. Samostatně se také vyčleňuje němá ischemie myokardu.

 

 

Přečtěte si také:

  • Vcestné lůžko v těhotenstvíVcestné lůžko v těhotenství Co to vlastně znamená? Nejedná se o onemocnění, ale jde o chorobný stav. Při tomto uložení je placenta připojena k dolní polovině dělohy, a buď zcela zakrývá, částečně zakrývá, nebo se jen dotýká okraje ústí hrdla, vchodu do dělohy. Takto […]
  • Prevence nádorových onemocněníPrevence nádorových onemocnění Nádorová onemocnění patří mezi častou příčinu úmrtí u žen i u mužů. Významnou roli hraje prevence a včasná diagnostika těchto onemocnění. Zásadní úlohu v prevenci zaujímají především lékaři primární péče- praktický lékař. Účelné […]
  • Diabetická fetopatieDiabetická fetopatie Jsou označovány odchylky od normálního vývoje plodu, které vznikají v důsledku hyperglykémie (zvýšené hladiny cukru v krvi) během těhotenství, konkrétně během druhého a třetího trimestru, nejčastěji v důsledku gestačního diabetu (diabetu […]
  • Komplikace při chirurgickém zvětšení penisuKomplikace při chirurgickém zvětšení penisu Poptávka po zvětšení penisu neustále roste. Může za to rozšíření filmů pro dospělé, tlak společnosti na velikost mužského penisu, bulvár, jakož i přirozená touha žen po větším penisu a mužská ješitnost. Podle průzkumů veřejného mínění […]
  • Péče o zuby v těhotenstvíPéče o zuby v těhotenství Žena která zjistí, že je těhotná, by měla začít řádně o sebe pečovat, protože už nezáleží jen na ní, ale také na nenarozeném miminku. Součástí péče a prevence nemocí určitě patří péče o zuby a dutinu ústní. Proto se tedy nastávajícím […]
  • Diabetes mellitus 2.typuDiabetes mellitus 2.typu Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které má za násúledek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu v celém světě. Kromě vysokého počtu nositelů tohoto onemocnění je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj chronických […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *