Klinická biochemie, 2.díl

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Druhý díl učebního textu pro předmět klinická biochemie obsahuje osm kapitol, vypracovaných podle učebních osnov pro třetí a čtvrý ročník studijního oboru zdravotní laborant na SZŠ.  

Doplňuje tak první díl a poskytuje informace o metabolismu stanovovaných analytů, o jejich změnách u patologických stavů, o vyšetřovacích metodách a o zásadách preanalytické fáze jednotlivých vyšetření.

Přečtěte si také:

  • Klinická biochemie 1. dílKlinická biochemie 1. díl Druhé upravené vydání. Publikace je určena pro zdravotnické školy – zdravotní laborant, specializační vzdělávání. Najdete zde úvod do klinické biochemie, zásady odběru biologického materiálu od pacienta jako je krev, moč aj. Dozvíte se […]
  • BiochemieBiochemie Scripta jsou určena pro obory středních a vyšších zdravotnických škol, pro studijní obory nutriční terapeut a zdravotní asistent a zdravotní laborant. Najdete zde základní rozdělení sacharidů, lipidů, proteinů, nukleových kyselin. […]
  • LymfedémLymfedém Tato publikace je vznikla jako soubor přednášek, jehož cílem je seznámit čtenáře a prohloubit znalosti v problematice mízního otku postihujícího především periférní partie, v širším slova smyslu končetiny, hlavu, krk. Ve spektru zájmu […]
  •  Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou […]
  • Otorinolaryngologie v perioperační péči Otorinolaryngologie v perioperační péči Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL. Je rozdělena do […]
  • Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníkyProblematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *