Klíště vás může na několik týdnů i měsíců vyřadit ze hry. Jste na tuto situaci připraveni?

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Léčba klíšťové encefalitidy nebo lymské boreliózy zabere v lepším případě měsíc až dva. V horším několik měsíců i let. Následky obou onemocnění však lze pojistit. To platí u dospělých, ale i u dětí. Prostředky z pojištění dítěte mohou rodině sloužit nejen jako příspěvek na péči o nemocné dítě, ale i jako kompenzace ztráty příjmu v době dlouhodobého ošetřování dítěte.

Podle aktuálního průzkumu ING Pojišťovny ve spolupráci se společností STEM/MARK téměř dvě třetiny rodičů (64 %) uvedly, že jejich dítě mělo již někdy přisáté klíště. Pětina z rodičů dále uvedla, že se s lymskou boreliózou či klíšťovou encefalitidou, tedy jednou ze dvou nejčastějších nákaz přenášených klíšťaty, již setkala u svého dítěte nebo u jiného dítěte v blízkém okolí (širší rodina, známí, kamarádi). Z hlediska výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou a lymskou boreliózou tvoří děti ve věku 5 až 14 let druhou nejrizikovější skupinu.

„Jak léčba lymské boreliózy, tak klíšťové encefalitidy, je poměrně zdlouhavá. V lepším případě může trvat měsíc nebo dva, v horších jde o měsíce, někdy o několik let. V nejzávažnějších případech pacient skončí s trvalými následky na celý život,“ říká MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.,

primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice, a dodává: „Dětský organismus si zpravidla s onemocněním poradí snáze, než třeba organismus seniora, ale i u dětí platí, že léčba zabere minimálně měsíc. Děti nemocné klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou je zpočátku nezbytné hospitalizovat v nemocnici.“

Nejširší pojistné krytí pro děti zahrnuje 55 diagnóz

Klíšťová encefalitida i lymská borelióza patří mezi 55 diagnóz, které pokrývá připojištění pro případ závažných onemocnění dětí od ING Pojišťovny. Svým rozsahem představuje nejširší krytí pro děti již od 6 týdnů věku. „Když má rodič starost o své dítě, neměl by mít starost ještě o peníze. Připojištění pro případ závažných onemocnění dětí kryje výpadek příjmu rodičů, zároveň slouží jako příspěvek na nezbytnou péči o pojištěné dítě,“ říká Helena Lazosová z ING Pojišťovny. Výhodou sjednání, která jinak není na trhu běžnou, je skutečnost, že pojistnou událostí smlouva nezaniká. Diagnózy jsou totiž rozděleny podle závažnosti, jíž odpovídá určité procento plnění ze sjednané pojistné částky. Zbylá suma je k dispozici pro případné další onemocnění. Pojistná událost může být navíc hlášena opakovaně i ze stejné diagnózy až do vyčerpání maximální pojistné částky. Ta se může pohybovat od 100 tisíc až do 1,5 milionu korun. ING Pojišťovna jako jediná na trhu v případě nejtěžších onemocnění vyplácí navíc bonus ve výši 20 % ze sjednané částky.

Úrazové pojištění dětí zatím vede před pojištěním závažných onemocnění

Vážného onemocnění u svého dítěte se podle průzkumu ING Pojišťovny a STEM/MARK obávají přes dvě třetiny rodičů (68 %). Pro většinu rodičů představuje závažné onemocnění jejich dítěte nebo úraz v první řadě psychickou zátěž – jako největší zátěž ji jmenovalo 80 % rodičů. Na druhém místě je finanční zátěž (16 %) a až na třetím se 4 % zátěž časová.

Polovina rodičů se ztotožňuje s výrokem, že každé dítě by mělo být pojištěno. Úrazové pojištění svým dětem již sjednalo 61 % rodičů. Zájem o pojištění závažných onemocnění dětí je zatím nižší – v Česku jej podle průzkumu pro své děti uzavřelo 30 % rodičů. O jeho sjednání však vážně uvažuje dalších 11 %.

O průzkumu:

Průzkum pro ING Pojišťovnu realizovala společnost STEM/MARK. Sběr dat proběhl v březnu 2014 formou kvantitativního online výzkumu na vzorku 1 400 respondentů ve věku 18–65 let (podmínka – šlo o rodiče, kteří mají v domácnosti alespoň jedno dítě do 18 let) z celé České republiky.  Struktura vzorku byla reprezentativní, jak rámci jednotlivých krajů, tak co do věkových kategorií rodičů a pohlaví respondentů.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *