Knižní rádce pro každodenní život s Parkinsonovou chorobou

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

“Počátek zdraví spočívá ve znalosti vlastní nemoci.”

Miguel de Cervantes

“Nejspolehlivější lék proti nemoci je nevšímat si jí a tvářit se, jako by nebyla.”

Arabské přísloví

Každý rok se zvyšuje průměrný lidský věk o čtyři měsíce. To znamená, že stárnutí populace ve vyspělých zemích se stává ze dne na den významnějším fenoménem. Lidé ve věku nad 65 let jsou obětmi chronických nemocí, zejména neurodegenerativních, kvůli nimž musí zásadně měnit svůj způsob života. Alzheimerova nemoc je jedním příkladem, Parkinsonova druhým; trpí jí přibližně každý tisící člověk s mírnou převahou mužů. Nemocný však není jedinou obětí. Většinou je součástí rodiny a také ta musí čelit opravdovému zlomu, k němuž dochází v životě všech jejích členů.Všichni znají Parkinsonovu nemoc, ale jakmile je stanovena diagnóza, stojí proti sobě realita a zcela odlišná představa o nemoci, která je komplexní, rafinovaná a je těžké si na ni zvyknout. Člověk to většinou nezvládne sám a musí hledat pomoc. Ta přichází z lékařského prostředí od neurologa a psychloga (v pochopení a zvládání nemoci) a z blízkého okolí (v podpoře v každodenním životě).

Parkinsonova choroba (poprvé ji popsal již v roce 1817 londýnský lékař Sir James Parkinson, po němž je pojmenována) je neurodegenerativní onemocnění, jehož původ není dosud zcela znám. Jako jeho příčina se označuje úbytek buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin; to způsobuje problémy v přenosu povelů z mozku ke svalům. Výsledkem postupného zániku neuronů jsou pak z klinického hlediska tři základní projevy, označované jako “parkinsonská triáda”: akineze (projevuje se zpožďováním při zahájení a při vykonávání pohybu, vedoucím až k celkové snížení hybnosti), rigidita (svalová ztuhlost) a třes. Nemoc lze v současné době léčit, zpomalit její postup, ale nelze ji zatím zcela vyléčit.

V roce 2006 dva odborní pařížští lékaři s mnohaletou klinickou a výzkumnou praxí, neuroložka Anne-Marie Bonnet a psycholog Thierry Hergueta, vydali publikaci “La maladie de Parkinson au jour le jour” (Parkinsonova nemoc ze dne na den), obsahující vyčerpávající a čtenářsky přístupný přehled všech aspektů spojených s Parkinsonovou nemocí. Tato knížka se setkala s mimořádným čtenářským ohlasem nejen ve Francii, ale také v řadě dalších zemí, kde vyšly její překlady. Péčí nakladatelství Portál se nyní do rukou nemocných a jejich rodin dostává také její český překlad, vydaný pod názvem “Parkinsonova choroba” s podtitulem “Rady pro nemocné a jejich blízké” ( Praha 2012, 1. vyd., 160 s.). Autoři v něm na základě neustálého kontaktu s nemocnými a jejich rodinami popisují možnosti, jak žít s touto chorobou a čelit jí v každodenním životě. Přehledně strukturované kapitoly (Parkinsonova choroba; První rok: začátek nemoci a léčby. Jaké projevy upoutávají pozornost; Rovnováha, život jako předtím; Fáze fluktuací a zvratů, nemoc se vrací na scénu; Fáze útoku. Nemoc zabírá veškeré místo. Je nutné přizpůsobit se znevýhodnění; Vede Parkinsonova choroba k poruchám rozumových funkcí?; Může být Parkinsonova choroba genetického původu; O aktivním výzkumu Parkinsonovy choroby) zaujmou svým obsahem a stanou se teoretickým i praktickým pomocníkem pro všechny zájemce.

Knihu uvítají nemocní s Parkinsonovou chorobou (kteří se právě dozvěděli o svém onemocnění, ale i ti, kteří s ním již krátkou nebo i dlouhou dobu žijí),  jejich rodinní příslušníci a lidé z blízkého okolí těchto nemocných i osoby, které o ně každodenně pečují. Tento rádce se snaží pojmout co nejobecnějším způsobem rozličné situace, s nimiž budou konfrontování. Rádce nejsou romány, které by se četly od začátku do konce. Když se podíváte do obsahu na kteroukoli část této knížky, narazíte na situace, které právě prožíváte, a najdete rady, jak si v nich počínat. Situace se velmi liší v závislosti na většinou pomalém vývoji nemoci a na specifičnosti jednotlivých případů. Než se zájemci pustí do četby jednotlivých kapitol, je nutno si vždy uvědomovat, že jejich obsah nesupluje sdělení lékaře. Podává jen základní informace o nemoci, jejím vývoji, o situacích z ní vyplývajících a navrhuje praktická řešení, jak jí čelit. Radí, jak utvořit kolem postižených atmosféru, jež umožní reagovat účinně v každé etapě nemoci. Zároveň poslouží k lepšímu porozumění tomu, co vám sděluje lékař a k lepší komunikaci s ním, abyste věděli, na co se ho máte zeptat. Soubor předkládaných poznatků zaujme i všechny další čtenáře, kteří se zajímají o nejrůznější zdravotní problémy, se kterými se mohou v průběhu svého života setkat. Užitečný je na závěr zařazený výklad slov a pojmů používaných lékaři a různé další praktické informace (adresy, telefony, internetové stránky…), usnadňující případné kontaktování organizací schopných poskytnout pomoc.

Autor: Bohumil Tesařík


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *