Kognitiva, nootropika, hypnotika

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Kognitiva – jako kognitiva (kognitivní posilovače) se označují látky, které zlepšují vnímání, učení a paměť. Řadí se sem především tzv. nootropní látky a dále látky, které zvyšují koncentrace ACH v mozku a používají se při léčbě Alzheimerovy choroby.

Nootropní látky – látky, které zlepšením metabolismu a prokrvení CNS stimulují duševní funkce. Při dlouhodobém podávání zlepšují stav pacientů s kvalitativními a částečně kvantitativními poruchami vědomí.

Podávají se za účelem zlepšení porušených intelektových a kognitivních funkcí (u poruch s poúrazovou nebo organickou etiologií). Na rozdíl od psychostimulancií je působení nootropních látek dlouhodobější povahy, nevede k euforii a lékové závislosti. Tyto látky mají jen malé nežádoucí účinky.
Mezi nejčastěji používané nootropní látky patří:
piracetam – jde o cyklický derivát GABA, který snadno proniká do CNS, ale nemění hladinu GABA v mozku. Má antihypoxický účinek, zvyšuje metabolismus glukózy v mozku, zvětšuje průtok krve mozkem jak spasmolytickým účinkem na cévách, tak snížením viskozity krve.

pyritinol – zvyšuje regionální prokrvení mozkové tkáně.
V terapii různých kognitivních funkcí se používají i námelové alkaloidy, které mají sympatolytické účinky (dihydroergotoxin, nicergolin).
Nootropní účinky lze pozorovat i u látek, které ovlivňují reologické vlastnosti krve (snižují viskozitu krve a agregabilitu trombocytů, aktivují fibrinolýzu a působí také vazodilatačně). Patří sem cinarizin, flunarizin, nimodipin. Některé se používají také u poruch periferního prokrvení.
Riluzol inhibuje uvolňování glutamátu a děje vyvolávané excitačními aminokyselinami. Má komplexní neuroprotektivní účinky.

 

Rivastigmin je inhibitorem acetylcholinesterázy, zvyšuje koncentrace acetylcholinu, používá se u mírné a středně závažné formy Alzheimerovy nemoci.

Hypnotika – se používají k odstranění nespavosti (insomnia). Jsou to látky tlumící CNS, a podle chemických skupin mohou mít přídatné účinky (anxiolytické, protikřečové, myorelaxační). Hlavní indikací jsou poruchy spánku. Dlouhodobé podávání hypnotik je nevhodné pro možnost vzniku návyku. Poruchy spánku doprovázející jiná onemocnění se léčí jinými léky (antidepresivy, analgetiky).

Hypnotika se dělí na barbiturátová a nebarbiturátová.
Benzodiazepiny – jsou lékem volby při nespavosti. Kromě hypnosedativního působení mají i účinky antianxiózní, myorelaxační a antikonvulzivní. Jako hypnotika jsou vhodné zvláště ty látky, které se rychle absorbují z GIT a které se rychle eliminují z organismu.
Jako hypnotika se používají BZD s relativně krátkodobými účinky.

Nitrazepam je dlouhodobě účinné hypnotikum . Působí 6-8 hodin, používá se především u nočního a předčasného ranního probouzení. Pro myorelaxační účinky je nejvhodnější tam, kde je spánek rušen bolestí při zvýšeném svalovém napětí.

Flunitrazepam je středně dlouho působící hypnotikum s rychlým nástupem účinku. Užívá se při obtížném usínání. Midazolan je hypnotikum s velmi krátkým účinkem. Je indikován u ztíženého usínání. Je možné jej použít k premedikaci před celkovou anestezií a k tzv. sedaci u krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonů, často v kombinaci s lokální anestézií.
BZD jsou relativně málo toxické látky, málo ruší REM spánek a při předávkování lze použít specificky působícího antagonistu flumazenil. Absolutní kontraindikací podávání BZD je myastenia gravis, těhotenství a laktace.
Zvýšená pozornost je nutná při podávání dalších tlumivých látek, alkoholu a tyto látky také snižují pozornost při řízení motorových vozidel. Zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a prodlužují spánek. Jsou indikovány u všech druhů nespavosti.
Barbituráty – jsou deriváty kyseliny barbiturové. Mají hypnosedativní účinek. Některé deriváty lze použít jako celková anestetika a antiepileptika. Hlavním jejich nebezpečím je možnost vzniku chronické otravy a látkové závislosti. Hlavními příznaky intoxikace jsou bezvědomí, útlum dechového centra a kardiovaskulární selhání. Nemají specifického antagonistu.
Malé dávky barbiturátů působí sedativně, větší hypnoticky a velké narkoticky. Některé látky lze použít k tlumení křečí a fenobarbital jako antiepileptikum.
Hypnotika a sedativa rostlinného původu – rostlinné látky mají jen malou toxicitu, nevzniká u nich léková závislost a jsou obvykle součástí kombinovaných preparátů. Sedativní účinky mají extrakty z kozlíku lékařského (Valeriana officinalis), chmelu (Humulus lupulus), hlohu trnitého a mučenky.

Přečtěte si také:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *