Kontaktní čočky

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Hlavním motivem pro nošení kontaktních čoček je kromě jejich vynikajících optických vlastností vzhled nositele. Brýle vyrazným způsobem mění osobnost, 7 z 10 osob, které používají kontaktní čočky jsou ženy většinou ve věku 17 – 24 let. Osoby starší 45 let začínají s nošením kontaktních čoček jen vyjímečně. Jednotlivé typy čoček jsou aplikovány v různých zemích jednak podle místní tradice, ale i ekonomické situace, v našich zemích jsou to především měkké čočky pro korekci krátkozrakosti. Například v USA se užívá více čoček na jedno použití, 11% z nich bývá zabarveno. Optické výhody kontaktních čoček jsou zřejmé, umožňují širší zorné pole, nemlží se v mlze a děšti, vidění je ostřejší a kvalitnější než přes brýle především u myopie, mizí otlaky nasálních i jiných partií obličeje, jsou výhodné u sportovní činnosti.

Historií kontaktních čoček, jejím rozdělením, vyšetřovacími metodami a postupy se zabývá tento učební text, po němž rádi sáhnou studenti a lékaři oboru optometie.

Přečtěte si také:

  • Otorinolaryngologie v perioperační péči Otorinolaryngologie v perioperační péči Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL. Je rozdělena do […]
  •  Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou […]
  • Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníkyProblematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou […]
  • Management pro zdravotníky v kostceManagement pro zdravotníky v kostce Publikace podává srozumitelné a jasné vyjádření, co je vlastně management a jak shrnout základy moderního managementu. Kniha je rozvržena do 18 kapitol. Začíná od filosofie pojetí moderního managementu, přes management lidských zdrojů, […]
  • Poranění míchy Poranění míchy Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, […]
  • LymfedémLymfedém Tato publikace je vznikla jako soubor přednášek, jehož cílem je seznámit čtenáře a prohloubit znalosti v problematice mízního otku postihujícího především periférní partie, v širším slova smyslu končetiny, hlavu, krk. Ve spektru zájmu […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *