Látkové závislosti

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

DROGY, PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY

Droga je látka, která má potenciál závislosti. Za psychoaktivní neboli psychotropní látky jsou považovány substance, které následně po jejich užití vyvolají změny v prožívání a chování jedince.
Některé látky vyvolají závislost po několika měsíčním užívání=vysoký potenciál závislosti, jiné vyvolají závislost až po několikaletém pravidelném užívání=nízký potenciál závislosti.

Dělení drog:
 Legální/nelegální
 Měkké/tvrdé
 S akceptovatelným rizikem/neakceptovatelným rizikem
 Alkoholové/nealkoholové

ZÁVISLOSTI

Psychický a někdy také fyzický stav vyplývající ze vzájemného působení mezi živým organismem a drogou, charakterizovaný změnami chování a jinými reakcemi, které vždy zahrnují nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro jejich účinky na psychiku a někdy také proto, aby se zabránilo nepříjemnostem plynoucích z její nepřítomnosti.

Znaky závislosti:
 Nezvladatelná, neodolatelná touha po droze
 Vzrůst tolerance
 Abstinenční příznaky
 Opakovaná užívání

Podoby interakce mezi jedincem a drogou

Akutní intoxikace – stav nastalý po užití psychoaktivní látky. Její míra závisí na množství užité drogy, na zkušenosti jedince s ní a jeho tělesné konstituci.
Škodlivé užívání – více či méně pravidelné užívání drogy při zatím nerozvinuté závislosti.
Syndrom závislosti – stav charakteristický nutkáním brát drogu opakovaně.
Odvykací stav prostý – stav, který se projevuje abstinenčními příznaky v oblasti psychické, fyzické, nebo obou.
Odvykací stav s deliriem – stav, kdy prostý odvykací stav přeroste ve stav delirantní. Jde o kvalitativní poruchu vědomí, při které je jedinec dezorientován časem, místem, osobou i prostorem, objevují se zrakové či sluchové halucinace. Postižený je ohrožen zástavou vitálních funkcí.
Psychotické poruchy – mohou být schizomorfní, převážně s bludy a halucinacemi. Polymorfní s depresivními či manickými příznaky. Tato porucha netrvá déle než 6 měsíců, pokud je delší, jedná se o psychické onemocnění.
Amnestický syndrom – stav poruchy novopaměti.
Psychotické poruchy reziduální nebo s pozdním začátkem – poruchy setrvávají i v období, kdy interakce mezi jedincem a drogou byla přerušena, nebo se objevují s odstupem v obdobích, kdy již jedinec abstinuje – psychické reminiscence, demence.

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁM DROG

Poruchy vyvolané užíváním opioidů
Opioidy:
 Přírodní – opium, morphin
 Syntetické deriváty – heroin, kodein, methadon

Příznaky intoxikace: zúžení zornic, euforie, apatie, ospalost, setřelá řeč, poruchy vědomí až bezvědomí.

Předávkování: většinou náhodné, vede k ohrožení života – koma, deprese dechového svalstva.

Abstinenční syndrom: zpočátku příznaky chřipky, plačtivost, zívání, neklid, podrážděnost, deprese, dilatace zornic, pocení, horečka, nauzea, zvracení, průjem, tachykardie, bolesti ve svalech a kloubech.

Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
Nejobvyklejší typ závislosti. K rozvoji je nutno několikaměsíční soustavné užívání.

Příznaky intoxikace: podobné jako u alkoholu.

Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
Kanabinoidy:
 Látky obsažení v konopí
 Sušené listy samičí rostliny=marihuana
 Extrahovaná pryskyřice z konopí=hašiš

Příznaky intoxikace: různé – euforie, uvolnění, příjemné snové zážitky, apatie, paranoia, stavy paniky, sucho v ústech, tlak v hlavě, nauzea, tachykardie, bludy, úzkost, depersonalizace, emoční labilita.
Chronické užívání: úzkostné depresivní stavy, apatie, abulický syndrom.

Odvykací stav: nedostavuje se ani po dlouhodobém užívání poměrně vysokých dávek.

Poruchy vyvolané užíváním kokainu
Kokain – z listů rostliny Koky, psychotické účinky, stimulans.
Crack – purifikovaná kokain – má vysoký potenciál závislosti.

Intoxikace: energičnost, povznesenost, tachykardie, dilatace zornic, ↑ TK, pocení zimnice, nauzea, zvracení, srdeční komplikace, delirium.
Chronické užívání: vede k rýmě, zánětu nosní sliznice, krvácení z nosu, popř. k perforaci nosní přepážky.

Odvykací stav: rozmrzelost, sklíčenost, letargie, únava, psychomotorický útlum, ↑ chuť k jídlu, nespavost, končí až depresivní poruchou se suicidálními tendencemi.

Poruchy vyvolané užíváním stimulancií
Amfetaminy – efedrin, metamfetamin, pervitin.
Vyvolávají halucinace a bludy, zahánějí hlad a potřebu spánku, zlepšují náladu, aktivitu, zvyšují sebedůvěru a odvahu, odstraňují zábrany.
Intoxikace a abstinenční syndrom: viz. Kokain

Extáze (MDMA) – pravidelné užívání vede k organickému postižení mozku, v intoxikaci osazuje centra žízně v hypothalamu a může způsobit těžkou dehydrataci a smrt.

Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů
Halucinogeny:
 Přírodní-lysohlávka
 Syntetické-LSD

Nelze u nich pozorovat vzrůst tolerance a vznik závislosti. V malých dávkách působí stimulačně, ve větších vyvolává halucinace.

Poruchy vyvolané užíváním tabáku
Intoxikace: nespavost, bizarní sny, emoční labilita, nauzea, pocení, tachykardie, arytmie.
Tabák má velmi vysoký potenciál závislosti.

Přečtěte si také:

  • Proč má být maminka nebo tatínek hospitalizován/a s dítětem v nemocnici?Proč má být maminka nebo tatínek hospitalizován/a s dítětem v nemocnici? / možný je trvalý pobyt po celou dobu hospitalizace dítěte nebo časově neomezené návštěvy dítěte během celého dne / Dítě je klidnější a méně úzkostné, protože mu maminka může vysvětlit vše, co se s nim děje, může ho podpořit a […]
  • PAŘÍŽSKÁ CHARTA PROTI RAKOVINĚPAŘÍŽSKÁ CHARTA PROTI RAKOVINĚ Dne 4. února 2000 byla podepsána na Světovém summitu proti rakovině na počátku nového milénia s cílem zainteresovat vládní i nevládní organizace k úsilí za snížení výskytu tohoto onemocnění, podporu práv pacientů, podporu výzkumu a […]
  • Roztroušená skleróza mozkomíšní- skleorosis multiplex, ereskaRoztroušená skleróza mozkomíšní- skleorosis multiplex, ereska Je to onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje mozek a míchu. Nejčastěji postihuje mladé lidi ve věku 20 až 40 let, častěji ženy. Postižení trpí poruchou zraku, rovnováhy, řeči, pohyblivosti aj. Nejčastější příznaky […]
  • Bolesti hlavy v těhotenstvíBolesti hlavy v těhotenství Bolesti hlavy jsou velice nepříjemné a v těhotenství mohou být velkým problémem. Příčinou bolestí hlavy bývají hormonální změny, přemíra hladiny hluku, světla, fyzický a psychický stres, možná i pocit, že jste těhotná, náhlé vysazení […]
  • Kdy říci svému zaměstnavateli, že jste těhotná?Kdy říci svému zaměstnavateli, že jste těhotná? Kdy sdělit svůj jiný stav svému zaměstnavateli je určitě zajímavá otázka na zvážení. Záleží, jakou práci vykonáváte a zda rizika, která plynou z vaší práce nemohou poškodit vaše nenarozené miminko. Je třeba nutné se zamyslet, zda je pro […]
  • Vhodná kosmetika pro pacienty s atopickým ekzémemVhodná kosmetika pro pacienty s atopickým ekzémem Všechny kosmetické přípravky, jako jsem krémy, masti, pleťová mléka, vody, tužidla, barvy na vlasy, šampóny, deodoranty mohou kůži podráždit. Obsahují totiž konzervační přísady, které brání po otevření osídlení mikroorganismy a tím […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *