Lymfedém

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Tato publikace je vznikla jako soubor přednášek, jehož cílem je seznámit čtenáře a prohloubit znalosti v problematice mízního otku postihujícího především periférní partie, v širším slova smyslu končetiny, hlavu, krk. Ve spektru zájmu našich kurzů a k nim přikládaným učebním textům je typ mízního otoku – lymfedém – podmíněný patologickým stavem mízního systému, podmiňující zajistit jeho resorpční a transportní funkci.Tento typ otoku představuje nejen zdravotní, ale i psychosociální problém. Nemocného zatěžuje fyzicky, i psychicky, ohrožuje ho pracovní neschopností, invaliditou i nádorovým bujením. Je nezbytné, aby nemocní s lymfedémem byli standartně léčeni, ošetřováni, dispenzarizováni a sledováni na specializovaných pracovištích, tzv. lymfocentrech.

Z celoevropského pohledu tato skripta představují prioritu, jakožto cílený učební text, který je určen pro zdravotnické pracovníky, jako rukovět racionálního přístupu ke komplexní péči o nemocné a přispěly tak ke zlepšení kvality jejich života. (NCONZO).

Přečtěte si také:

  • Poranění míchy Poranění míchy Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, […]
  •  Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou […]
  • Otorinolaryngologie v perioperační péči Otorinolaryngologie v perioperační péči Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL. Je rozdělena do […]
  • Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníkyProblematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou […]
  • Marketing ve zdravotnictvíMarketing ve zdravotnictví Tato učební pomůcka je výběrem určitého úseku obecné marketingové teorie s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Publikace je psána pro potřeby studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde se […]
  • Klinická biochemie 1. dílKlinická biochemie 1. díl Druhé upravené vydání. Publikace je určena pro zdravotnické školy – zdravotní laborant, specializační vzdělávání. Najdete zde úvod do klinické biochemie, zásady odběru biologického materiálu od pacienta jako je krev, moč aj. Dozvíte se […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *