Nový kompletní průvodce po klikaté cestě dějin lékařství

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

“Umění medicíny spočívá v obveselování pacienta, zatímco příroda léčí chorobu.”

(Voltaire, francouzský osvícenecký filozof a spisovatel)

“Vyhněte se městu bez doktorů!”

(Židovské přísloví)

“Co se kurýrování týče, učinili jsme již příslušná opatření. Řídíme se heslem: blíž k přírodě – jen žádnou drahou medicínu! Člověk je mechanismus docela prostý: když umře, umře bez ní – když se uzdraví, uzdraví se i bez ní.”

(Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský prozaik a dramatik)

“Celý lidský život je jen cesta ke smrti.”

(Lucius Annaeus Seneca, římský filozof a politik)

Francouzský originální myslitel a zakladatel pozitivismu Auguste Comte pronesl zhruba před 160 lety známou úvahu: “Není možno dobře poznat nějakou vědu, neznáme-li její historii.” Nutno říci, že také lékařství má svou vlastní bohatou historii, sahající až kamsi do prehistorie a raného středověku. Osudy medicíny v minulosti zajímaly a zajímají nejen lékaře, snažící se dostát Comtovým slovům, a profesionální historiky, ale i laiky, neboť jen málokdo se za svého života obejde bez pomoci někoho z představitelů lékařského stavu. Lidská populace je od dávných dob pronásledována celou řadou nemocí, s nimiž se setkáváme doposud – od artrózy po zubní kaz. Lidstvo nikdy nežilo v “ráji zdraví”. Proti utrpení, nemocem a smrti se člověk pokoušel bojovat ze všech sil a dostupných prostředků. Při zpětném pohledu a zkoumání historie lidského rodu můžeme konstatovat, že nic neovlivnilo dějiny tolik jako právě nemoc a smrt, kterým člověk odedávna čelí prostřednictvím lékařství. Tento hrdinský příběh zahrnuje pomalý a těžce vykoupený vývoj. Velké kroky vpřed byly učiněny díky stálému úsilí významných osobností, souhře a spolupráci mnoha řemesel, oborů a aktivit a spojením teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.

Dějinám mediciny, respektive zdravotnictví, ve světě i v jednotlivých zemích, se začali badatelé věnovat systematicky až od počátku 20. století, zejména v souvislosti se zakládáním ústavů dějin lékařství na lékařských fakultách (na pražské v roce 1924). Tento obor, byť nesoustavně, byl samozřejmě předmětem bádání a publikační aktivity již dříve. Novodobou historiografii medicíny ovlivnily v Evropě a v USA především zásady Sigeristovy školy, založené jedním z prvních amerických profesorů dějin lékařství jako studijního oboru Henry F. Sigeristem (autorem velkolepého díla “Začátky medicíny”).

Pro dílčí uspokojení dlouhodobého zájmu čtenářů o moderně pojaté encyklopedické populárně-vědecké práce nyní pohotově vydalo (2013) brněnské nakladatelství CPress ve společnosti Albatros Media překlad (Miluše Pokorná, Vladimír Socha) anglického originálu knihy “The Compact Timeline History of Medicine” (Cambridge 2011), kterou napsal jediný autor Gill Devies.

Kniha “Kompletní historie medicíny” předkládá na 224 stranách nekonečně složitou mozaiku dějin lékařství i rozvoje péče o zdraví, zahrnující originálně pojatou chronologickou posloupnost (časovou přímku), ve které se všechny její části vzájemně propojují. Je patrné, že v dějinách byly vazby mezi jednotlivými událostmi vždy složité, nepřímé a zcela nepředvídatelné. Význam předkládaného přehledu dějin lékařství spočívá v tom, že tato propojení činí na první pohled viditelnými. Tok času je zde také zcela zřejmý: Mohutný proud samotné biologické evoluce, smrtelné pandemie, společenské změny velkého dosahu a také role, které sehráli pionýři lékařské vědy, počínaje Hippkratem a Galénem přes Avicennu, Vesalia a Harveye  k Listerovi, Pasteuerovi, Kochovi, Flemingovi až po lékaře a vědce dnešní doby – to vše od dob, kdy poznatky o lidském těle a jeho léčbě byly ještě spojeny s mystickými i náboženskými představami, až po ohromující pokrok současné doby (do roku 2011). Kniha navíc obsahuje detailní informace o nemocech, diagnóze, léčbě, veřejném zdraví, chirurgických a diagnostických technikách (od pravěké trepanace lebek k moderní mikrochirurgii), alternativním lékařství, nemocnicích, genetice, ženám v lékařství, službě zdravotnických záchranářů-nelékařů, výzkumu mysli, Mezinárodnímu červeném kříži,lékařské etice, dopingu ve sportu, letecké medicině, farmacii a mnohém dalším. Zároveň jsou naznačeny i příští směry vývoje medicíny včetně úvah o etické a morální odpovědnosti těch, kteří se této profesi věnují. V obsáhlém “poznámkovém aparátu” jsou vedle nezbytného věcného a jmenného rejstříku a rozsáhlého abecedního seznamu použité literatury a další doporučené četby, zařazeny seznamy muzeí a institucí, přehled nositelů Nobelovy ceny za fyziku, chemii a medicínu a fyziologii z let 1901 až 2010. Užitečným zdrojem informací je také stručný přehled událostí v tisícileté historii medicíny. Vzorně vypravenou publikaci zdobí více než tři sta ilustrací, portrétů, obrázků dobových nástrojů a pomůcek i přetištěných dokumentů.

Dějiny lékařství jsou hrdinským příběhem přinejmenším v tom, že přesvědčivě představují odvážný boj vědců i praktických lékařů s chorobami a se smrtí, jaké úsilí k tomu museli vynaložit a co vše museli prozkoumat a poznat, často s překážkami a neporozuměním. Proto je toto dílo v jistém smyslu i poklonou tomuto povolání a především těm, kteří mu zasvětili celý život.

Autor: Bohumil Tesařík

Přečtěte si také:

  • 200 let od poslední evropské epidemie moru200 let od poslední evropské epidemie moru "Oběti obědvali s přáteli a večeřeli už se svými předky." Giovanni Boccaccio (1313 - 1375), italský renezanční básník v cyklu Dekameron Morové epidemie byly jednou z nejvážnějších hrozeb a stálým děsem středověku a raného novověku. […]
  • Hippokrates a tradiční vztah lékaře a nemocnéhoHippokrates a tradiční vztah lékaře a nemocného V minulosti byl lékař velice váženou a uznávanou osobou a to jak pro své lékařské umění, tak i pro svou mravnost a moudrost. Těmito vlastnostmi se lišil od všech ostatních lidí, protože v dalekém okolí nebyl nikdo tak vzdělaný, aby mohl […]
  • Vzpomínka na generála zdravotnictva MUDr. Vladimíra HaeringaVzpomínka na generála zdravotnictva MUDr. Vladimíra Haeringa (1882 - 1942)   "V káznici Hamelu v Německu   obětoval život za svoji vlast a národ"   (Nápis na hrobu MUDr. Vladimíra Haeringa na hřbitově v Benešově)   Jednou z nejvýznamnějších osobností vojenského zdravotnictví […]
  • Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic”Chlumského roztoku se pro jeho charakteristický zápach také říká “vůně nemocnic” (Kdo vypije větší množství "chlumáku", naordinoval si smrt) "Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy neudělal nic." (Theodore Roosevelt) "Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů stejně jako nemoci." (Henry […]
  • Z historie elektrokardiografie: Willem EinthovenZ historie elektrokardiografie: Willem Einthoven /Žádné slušné zdravotnické zařízení dnes nemůže existovat bez elektrokardiografu (EKG). Srdce je pumpou, která se po celý život nezastaví a proto jeho činnost přitahovala pozornost vědců a lékařů od nepaměti. Až do dvacátých let minulého […]
  • Z historie obávané zubní vrtačkyZ historie obávané zubní vrtačky Co si budeme povídat, na návštěvu u zubaře se těší málokdo, a to i přesto, že je v současné době k dispozici celá škála tišících prostředků a moderní stomatologická technika. Svým charakteristickým zvukem se řadí k těm nejnepříjemnějším a […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *