Léčba v nemocnici Třebíč

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Nemocnice Třebíč poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Služby poskytované v naší nemocnici zahrnují péči ambulantní i ústavní. Ústavní péči zajišťujeme na lůžkách akutní péče a lůžkách pro dlouhodobě nemocné. Nemocnice provozuje vlastní lékárnu a nabízí také služby sociálně zdravotní.  Při propuštění v indikovaných případech zajišťuje dopravu u soukromé dopravní záchranné služby.

Veškerá péče poskytovaná v našem zařízení je vedena snahou podporovat a upevňovat zdraví našich pacientů, podílet se na navrácení zdraví a zmírňovat negativní projevy nemocí.

Součástí celkové léčby je i léčebná výživa – dieta, proto ji dodržujte.Chtějí-li Vám ti, kteří za Vámi přicházejí na návštěvu přinést něco dobrého na přilepšenou, je lépe, poradí-li se se zdravotním personálem.

V průběhu hospitalizace budete seznámeni s provozním řádem oddělení, režimem návštěv a dalšími službami nezdravotnického charakteru, máte možnost seznámit se s Právy a povinnostmi pacientů.Respektujte, prosím, zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v celém areálu nemocnice.

Co je důležité vědět

 • Cennosti a finanční částky nad 1000,- Kč není vhodné nosit do nemocnice. V případě,  že je  máte s sebou, doporučujeme Vám uložit si je do centrálního trezoru nemocnice. Tato služba je bezplatná. Personál Vám poskytne potřebné informace.  Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při ztrátě nebo poškození neodpovídá.

Jaké služby nabízíme:

 • Pronájem telefonu – poplatek 10,-Kč + hovorné/za den

 • Pronájem televizního přístroje nemocnice – poplatek 30,-Kč/za den

 • Provoz vlastního televizoru – poplatek 15,- Kč/za den

 • V areálu nemocnice jsou v provozu dva bufety. Najdete zde telefonní i nápojové automaty

 • Nemůžeme Vám, bohužel, umožnit z kapacitních důvodů po dobu hospitalizace parkování Vašeho vozidla v areálu nemocnice.

 • Duchovní služby na požádání zajišťuje římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Přihlásit se můžete u zdravotní sestry

 • Ústavní lékárna nabízí široký sortiment léků na lékařský předpis i volně prodejných. Součástí její nabídky jsou i potravinové doplňky, čaje, léčebná kosmetika, parafarmaceutika, speciální zdravotnický materiál, zdravotnické pomůcky pro inkontinenci, pro stomiky, zajišťuje i výdej vozíků, holí a berlí.

Co byste měli vědět o pobytu v nemocnici

 • Při přijetí lékařem Vám bude předložen k podpisu souhlas s přijetím do nemocnice. Současně budete požádán(a), abyste jmenovitě uvedl(a) osoby Vám blízké, kterým bude moci lékař poskytnout informace o Vašem zdravotním stavu.

 • Naše nemocnice je výukovým pracovištěm, proto se můžete během svého pobytu setkat se studenty nebo studentkami zdravotnických škol a lékařských fakult. Podpisem stvrzujete, že souhlasíte, aby byli studenti/ ky/ přítomni nebo aby se přímo podíleli na péči o Vás a mohli nahlížet do Vaši dokumentace.

 • V průběhu hospitalizace budete lékařem seznámen/a/ s charakterem Vašeho onemocnění, se způsobem léčby a s potřebnými výkony. Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením bude od Vás vyžádán písemný souhlas s navrhovaným zákrokem.

 • V případě, že budete mít nejasnosti, neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám připadá nesrozumitelné a s čím si nevíte rady.

 • O propuštění po ukončení léčby budete informováni ošetřujícím lékařem. Při ropuštění dostanete recepty na nově ordinované léky a případně také poukaz nazdravotnické pomůcky. Platnost receptu je u antibiotik 3 dny, u běžných léků 7 dní a platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 1 měsíc. Léky i zdravotnické prostředky si můžetevyzvednout v naší lékárně.

 • Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby, léčebném režimu a kontrolních vyšetřeních.

 • O všem, co se s Vámi dělo za hospitalizace, podá ošetřující lékař písemnou zprávu Vašemu  obvodnímu lékaři.

 • Velkou pomocí při zvládání péče v domácím prostředí je pomoc poskytovaná kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky z agentur domácí péče. Kontakty na tyto agentury Vám sdělí v případě Vašeho zájmu ošetřující personál. V indikovaných případech je domácí péče poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře při hospitalizaci na dobu nezbytně nutnou (14 dní). Domácí péči může doporučit i obvodní nebo dětský lékař.

 • Pokud se nacházíte v těžké sociální situaci, která vyplývá z Vašeho onemocnění, zajistí Vám  případně i vaší rodině ošetřující personál kontakt se sociální pracovnicí, která Vás bude  informovat o možnostech poskytování sociálních nebo zdravotně sociální dávek a služeb.

 • Dopravu vozidlem dopravní zdravotní služby po ukončení hospitalizace do místa pobytu nebo do ústavu sociální péče indikuje ošetřující lékař a je možná pouze v případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem.

Sponzorské dary

Pokud budete spokojeni s poskytovanou zdravotnickou péči a rozhodnete se věnovat naší nemocnici sponzorský dar, můžete jej vázat na konkrétní oddělení nebo na konkrétní přístroj.

Více informací na www.nem-tr.cz

Přečtěte si také:

 • Klinická péče v raném šestinedělíKlinická péče v raném šestinedělí Bezprostředně po porodu dopřejeme matce klid, porodní asistentka zkontroluje výšku děložního fundu, zevní krvácení TK, puls a teplotu, přesvědčí se o tom, zda se žena vymočila. Informuje ženu o zvýšené hygieně. Při vizitě lékař kontroluje […]
 • Ústavní lékárna v nemocnici v Třebíči Ústavní lékárna v nemocnici v Třebíči Lékárna se nachází v 1. podlaží Pavilonu pro matku a dítě, zajišťuje komplexní lékárenskou péči a je nedílnou součástí lůžkového zdravotnického zařízení. Zásobuje všechny ambulance a lůžková oddělení Nemocnice Třebíč, včetně LDN Moravské […]
 • Aktuální výsledky výzkumu postojů české společnosti k lékařům a lékárníkůmAktuální výsledky výzkumu postojů české společnosti k lékařům a lékárníkům V současné často bouřlivé atmosféře diskusí o rozsahu a obsahu zdravotnické reformy provedla společnost Factum Inventio, založená již před dvaceti lety jako jedna z prvních soukromých agentur pro zkoumání politických, ekonomických a […]
 • Čistička vzduchu pro oddělení dětské plastické chirurgieČistička vzduchu pro oddělení dětské plastické chirurgie Ve středu 23. 5. v 10.00 hodin byla Nadačním fondem Šťastný úsměv slavnostně předána primářce Oddělení dětské plastické chirurgie MUDr. Jitce Vokurkové, Ph.D. v brněnské Dětské nemocnici čistička vzduchu s funkcí zvlhčování vzduchu a […]
 • Family Point – Místo pro rodinuFamily Point – Místo pro rodinu Venku prší, je chladno a vy přemýšlíte, kam se svým dítětem uchýlit, kde ho v soukromí a teple přebalit a nakojit? Do restaurace se vám nechce. Znáte tento scénář? Určitě se vám to někdy stalo, že jste potřebovali své dítě nakojit, […]
 • Intenzivní péče o novorozenceIntenzivní péče o novorozence Druhé přepracované a rozšířené vydání publikace zaznamenává mnoho aktuálních změn v ošetřování novorozence na jednotce intezivní péče. Vzhledem ke zrušení povinného očkování proti tuberkulóze byla kapitola o kalmetizaci nahrazena novými […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *