Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Oční operace mají své zvláštnosti, kterými se odlišují od ostatních chirurgických oborů. Oftalmologie se týká velmi malého orgánu, kde téměř převážná většina operací probíhá pod operačním mikroskopem. V oční chirurgii se používají speciální mikronástroje, které jsou zhotoveny z čisté oceli nebo titanu. Oční chirurgie je velni rychle se rozvíjející chirurgický obor. Takřka denně se setkáváme s novými chirurgickými postupy, přístroji a instrumentáriem.

Knihu můžete zakoupit na: http://knihovna.nconzo.cz

 

Přečtěte si také:

  • Poranění míchy Poranění míchy Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, […]
  • Management pro zdravotníky v kostceManagement pro zdravotníky v kostce Publikace podává srozumitelné a jasné vyjádření, co je vlastně management a jak shrnout základy moderního managementu. Kniha je rozvržena do 18 kapitol. Začíná od filosofie pojetí moderního managementu, přes management lidských zdrojů, […]
  • Marketing ve zdravotnictvíMarketing ve zdravotnictví Tato učební pomůcka je výběrem určitého úseku obecné marketingové teorie s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Publikace je psána pro potřeby studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde se […]
  • Perioperační péče o pacienta v traumatologiiPerioperační péče o pacienta v traumatologii Role sestry instrumentářky na operačním sále a v průběhu operace je nezastupitelná. Obecná část knihy je věnována základům traumatologie a obecným principům osteosyntéz. Speciální část se v úvodu věnuje problematice úrazů hrudníku a […]
  • Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníkyProblematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou […]
  •  Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *