Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou autorů bylo v jednotlivých kapitolách uvést a popsat chirurgické operace, jak v plastické chirurgii, tak i léčbě popálenin. Na závěr každé kapitoly je uvedena ošetřovatelská perioperační péče, která vychází jak ze studia literatury, tak i praktických zkušeností autorek, a proto je nelze zobecnit pro všechna zdravotnická zařízení. Řada kapitol není a nemůže být vzhledem k požadované přehlednosti přijatelnému rozsahu textu zcela vyčerpávající. Věříme, že tato knih vám pomůže k lepší orientaci v uvedené problematice a bude užitečným materiálem i ve Vaší další práci. (NCONZO)

 

Přečtěte si také:

  • Otorinolaryngologie v perioperační péči Otorinolaryngologie v perioperační péči Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL. Je rozdělena do […]
  • Management pro zdravotníky v kostceManagement pro zdravotníky v kostce Publikace podává srozumitelné a jasné vyjádření, co je vlastně management a jak shrnout základy moderního managementu. Kniha je rozvržena do 18 kapitol. Začíná od filosofie pojetí moderního managementu, přes management lidských zdrojů, […]
  • LymfedémLymfedém Tato publikace je vznikla jako soubor přednášek, jehož cílem je seznámit čtenáře a prohloubit znalosti v problematice mízního otku postihujícího především periférní partie, v širším slova smyslu končetiny, hlavu, krk. Ve spektru zájmu […]
  • Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníkyProblematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou […]
  • Poranění míchy Poranění míchy Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, […]
  • Marketing ve zdravotnictvíMarketing ve zdravotnictví Tato učební pomůcka je výběrem určitého úseku obecné marketingové teorie s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Publikace je psána pro potřeby studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde se […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *