Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Dílo, které se zaměřuje na problematiku domácího násilí, bylo zpracováno v tom odvětví lidské činnosti, ve kterém se lidé dennodenně setkávají s bolestí a utrpením druhých- ve zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci všech kategorií mohou přicházet a přicházejí do kontaktu s osobami, které jsou obětmi násilí a je žádoucí, aby byli proškoleni v tom, jak obět domácího náslí rozpoznat a jak jí účinně pomoci.
Publikace je rozdělena na 4 hlavní kapitoly. Cílem první kapitoly je poskytnout zdravotnickým pracovníkům základní informace o domácím násilím, poukázat na jeho charakteristické znaky, vysvětlit psychologii pachatele i osoby ohrožené domácím násilím. Samostatnou podkapitolou tvoří problematika domácího násilí z pohledu dětí a problematika syndromu týraného dítěte.
Druhá část publikace je věnována systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Nejrozsáhlejší, třetí kapitola je zaměřena na problematiku domácího násilí z pohledu zdravotnické péče, zabývá se otázkami komunikace s osobou ohroženou domácím násilím v ošetřovatelské praxi, včetně zaměření na specifické skupiny pacientů (senioři, hendikepovaní, děti..). Závěr této kapitoly je věnován tématu podpory zdravotnických pracovníků, prevenci syndromu vyhoření a informacemi o supervizi.
Publikaci uzavírá kapitola upozorňující na právní aspekty domácího násilí včetně vysvětlení právních norem, které danou problematiku upravují. (NCONZO).

Přečtěte si také:

  • Poranění míchy Poranění míchy Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, […]
  •  Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin Tato kniha vznikla na základě potřeby souhrnného studijního materiálu, který by sloužil perioperačním sestrám při studiu specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Snahou […]
  • Marketing ve zdravotnictvíMarketing ve zdravotnictví Tato učební pomůcka je výběrem určitého úseku obecné marketingové teorie s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Publikace je psána pro potřeby studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde se […]
  • Otorinolaryngologie v perioperační péči Otorinolaryngologie v perioperační péči Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL. Je rozdělena do […]
  • LymfedémLymfedém Tato publikace je vznikla jako soubor přednášek, jehož cílem je seznámit čtenáře a prohloubit znalosti v problematice mízního otku postihujícího především periférní partie, v širším slova smyslu končetiny, hlavu, krk. Ve spektru zájmu […]
  • Management pro zdravotníky v kostceManagement pro zdravotníky v kostce Publikace podává srozumitelné a jasné vyjádření, co je vlastně management a jak shrnout základy moderního managementu. Kniha je rozvržena do 18 kapitol. Začíná od filosofie pojetí moderního managementu, přes management lidských zdrojů, […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *