Rakovina

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou. Bujení pak může být naprosto neškodné (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve – některé leukémie). Obvykle se považuje za projev zhoubnosti (malignity) to, že nádor roste infiltrativně do okolí a je schopen se rozsévat po těle a zakládat vzdálená ložiska, tzv. metastázy; výjimku z tohoto pravidla představují maligní nádory mozku, které jen vzácně zakládají metastázy.

Vznik nádorů

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká v těch tkáních, kde se nejvíce množí buňky (dýchací soustava, trávicí soustava) a nebo kde jsou buňky stimulovány hormony (prostata, vaječníky, prsy).

Vliv prostředí a životního stylu

Vliv prostředí a životního stylu je patrný u většiny nádorových onemocnění.[zdroj?] Nejvíce je prozkoumaný u nejčastějších nádorových onemocnění. Známá je např. souvislost kolorektálního karcinomu např. s nadbytečným příjmem energie (především alkoholu), nedostatkem pohybu nebo nízkým příjmem vlákniny, ale např. i s kouřením, bronchogenního karcinomu s kouřením nebo karcinomu prsu s tím, že žena neměla děti.

Vliv tělesných proporcí

Pro nadváhu (větší BMI) je pozorován zvýšený výskyt nádorů jako např. kolorektální karcinom. Ale i pro samotnou vyšší postavu roste pravděpodobnost výskytu s výškou postavy (u žen v průměru pro všechny nádory o 16% na 10 cm výšky, pro melanom dokonce 32% na 10 cm).

Vliv věku

V dětském věku převažují nádory podmíněné vrozenou poruchou některého z opravných mechanizmů DNA, v dospělém věku je většina nádorů způsobena kombinací vlivů prostředí a životního stylu, vliv dědičnosti není tak výrazný. Zatímco u dětí převažují nádory mozku a leukémie, u dospělých má nejčastější výskyt melanom následovaný nádory tlustého střeva, plic, prsu a prostaty.

Molekulární podstata vzniku nádorů

Hlavní článek: Molekulární biologie nádorů
Základem deregulace buněčné proliferace vedoucí k nekontrolovanému množení buněk je mutace DNA. Mutaci mohou způsobit různé faktory:

 • biologické – některé viry (např. EBV může vést ke vzniku Burkittova lymfomu) nebo helminti (motolice thajská a motolice žlučová jsou příčinou cholangiokarcinomu, Schistosoma haematobium může způsobit nádor močového měchýře)
 • chemické – působení mutagenů a karcinogenů
 • fyzikální – záření o vysoké energii, zejm. ionizující (UV, rentgenové záření, gama záření, částice z jaderného rozpadu,..)
 • hormonální – dlouhotrvající hormonální stimulace některých tkání může způsobit jejich přeměnu v nádor

Obvykle se rozlišují tři skupiny zasažených genů:

 • Protoonkogeny – geny, jejichž normální funkcí je stimulace růstu. Mutovaný gen je zvýšeně aktivní.
 • Tumor supresorové geny – geny, jejichž normální funkcí je útlum růstu. Mutovaný gen je neaktivní.
 • Mutátorové geny – geny, jejichž funkcí je oprava poškozené DNA. Mutovaný gen je neaktivní a způsobí zrychlení mutační rychlosti

Vliv dědičnosti

I když je nádorové onemocnění podmíněno většinou získanými změnami v genetickém materiálu, existují i podstatně vzácnější formy dědičné. Jedná se např. o mutaci jednoho z genů BRCA-1 nebo BRCA-2, která je zodpovědná za zvýšený familiární výskyt nádorů prsu a vaječníku, nebo o mutaci genu APC, která je zodpovědná za familiární polypózu tlustého střeva (mnohočetný výskyt polypů, tedy jakýchsi výrůstků sliznice) s téměř 100% zvratu v kolorektální karcinom).
Někdy je situace méně zřejmá, některé nádory vykazují vyšší výskyt v určitých rodinách, ale nejde o jednoduchou mendelovskou dědičnost. Pravděpodobně se jedná o kombinaci vlivu několika genů a vlivu některých rodinných zvyklostí (např. zvláštnosti kuchyně) nebo některých místních specifik (Např. byl popsán případ široké rodiny s četným výskytem nádorových onemocnění trávicí soustavy, onemocnění postihovalo i nepříbuzné členy rodiny. Při důkladném šetření se zjistilo, že jeden z postižených je zaměstnanec Českých drah a výhodně kupuje likvidované dřevěné pražce. Dřevo z pražců pak používali mimo jiné k poměrně častému grilování.). Vliv dědičnosti slábne s věkem a pro účely anamnézy se obvykle uvažuje jako hranice mezi nádorem vzniklým bez vlivu dědičnosti věk 50 let. V praxi to tedy znamená především to, že pro individuální riziko pacienta mají význam nádory u pokrevních příbuzných vzniklé do cca. 50 let jejich věku.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Přečtěte si také:

 • Užíváte prášky na spaní i ve dne?Užíváte prášky na spaní i ve dne? Starosti vám nedají spát a řešení je po ruce: začnete usínat s pomocí prášků. Tak jako tisíce jiných lidí, vždyť je to "úplně normální". Cesta do pekel vypadá tak snadně... Klasická hypnotika mohou bludný kruh stresu a nespavosti na […]
 • Teratogenní látky v těhotenstvíTeratogenní látky v těhotenství Každá maminka chce, aby její děťátko bylo zdravé. Během těhotenství, i před tím, než bylo miminko počato se žena setkává s různými látkami, které škodí nám i nenarozenému miminku. Na začátku těhotenství na sebe dávejte pozor. Řadu faktorů […]
 • Miminko má šanci na přežití – pomůže transplantace pupečníkové krve Miminko má šanci na přežití – pomůže transplantace pupečníkové krve Teprve dvouměsíční holčička z Polska podstoupila 12. března 2012 v pražském Motole transplantaci pupečníkové krve. Transplantace je o to unikátnější, že dárkyní je miminko, které se narodilo jen o 11 měsíců dříve. Transplantace […]
 • Nádorová onemocnění, typy nádorů a jejich léčbaNádorová onemocnění, typy nádorů a jejich léčba Nádorová onemocnění patří v České republice jako druhá nejčastější příčina úmrtí, tvoří 25 – 30 % úmrtí. Toto číslo je opravdu alarmující. Většinou v každé rodině se někdo z jejich členů, ať je to babička, děda, otec, matka, či dokonce […]
 • Jak správně odstranit klíštěJak správně odstranit klíště V jarních a letních měsících většina rodin pravidelně vyráží do přírody, tráví veškerý čas s dětmi na zahradě nebo chalupě. Bohužel to ale nese určitá rizika v podobě přisátí nezvaného parazita – klištěte. Jak jej správně […]
 • Co je to spála?Co je to spála? Definice onemocnění Streptokoky skupiny A jsou nejčastějšími vyvolavateli dětských infekcí a způsobují spálu, infekce horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání, příležitostně sepsi, osteomyelitidu, artritidu a meningitidu. […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *