Skupinová označení léků

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Analgetika
Léky působící proti bolesti; mezi analgetika patří analgetika-antipyretika a analgetika-anodyna.

Analgetika-anodyna
Léky, které se používají k tlumení silných bolestí, např. opiáty (morfin aj.).

Analgetikum-antipyretikum
Léky snižující horečku a zároveň působící proti bolesti; k nejužívanějším patří kyselina acetylsalicylová a paracetamol; řada analgetik-antipyretik je dostupná bez receptu; látky jsou k dispozici i ve formě kombinovaných přípravků.

Anestetika
Léky navozující znecitlivění (anestézii); celková anestetika se používají k celkové anestézii (narkóze) a umožňují provedení větších chirurgických a jiných bolestivých zákroků; místní (lokální) anestetika se užívají ke znecitlivění jen určité části těla při menších chirurgických výkonech, jako je např. sešití rány nebo vytržení zubu; u některých jedinců se po jejich podání mohou objevit projevy alergie.

Antacida
Léky neutralizující nadměrně utvářenou žaludeční kyselinu chlorovodíkovou; užívají se např. při pálení žáhy (pyróze), různých trávicích obtíží nebo v kombinaci s antiulcerózy  (léky proti vředové chorobě) v  léčbě peptického vředu; antacida mohou snižovat vstřebávání jiných současně podávaných léků.

Antiagregancia
Léky snižující krevní srážlivost narušením funkce krevních destiček, používají se v prevenci např. infarktu myokardu; nejčastěji se v nízkých dávkách podává kyselina acetylsalicylová.

Antianemika
Léky používané k prevenci nebo úpravě chudokrevnosti (anemie); nejčastěji se předepisuje kyselina listová, vitamin B12, léky obsahující železo.

Antiarytmika
Léky podávané při poruchách srdečního rytmu (arytmiích).

Antiastmatika
Skupina léků používaných k léčbě průduškového astmatu; patří mezi ně např. bronchodilatancia, látky ovlivňující vegetativní nervový systém, antihistaminika, kortikoidy a další; existují v řadě lékových forem určených jak k místní, tak celkové aplikaci.

Antibiotika (ATB)
Látky používané k léčbě infekcí vyvolaných baktériemi nebo jinými mikroorganismy; dělí se na několik skupin dle svého chemického složení a účinku na baktérie, k nejdůležitějším skupinám ATB patří peniciliny, tetracykliny, cefalosporiny, makrolidová ATB, aminoglykosidy, chinolony, peptidová ATB; širokospektrá ATB působí současně na více druhů baktérií a užívají se tedy pokud není známo, která baktérie onemocnění vyvolala; pro dosažení požadovaného účinku, ale i pro zachování bezpečnosti a zabránění vzniku rezistence baktérií je nutné ATB užívat pravidelně, v určených časových intervalech a po určitou dobu tak, jak bylo předepsáno lékařem.

Antidepresiva
Skupina psychofarmak užívaných k léčbě různých forem deprese.

Antidiabetika
Léky ovlivňující hladinu krevního cukru u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus); vedle inzulínu, který je podáván injekčně, do této skupiny léků patří i látky užívané ve formě tablet, tzv. perorální antidiabetika; při podávání antidiabetik je nutné přesně dodržovat dávkování a předepsanou dietu.

Antidiarhoika
Léky používané k léčbě průjmů, např. živočišné uhlí (CARBO MEDICINALIS).

Antiemetika
Léky užívané k prevenci nebo léčbě pocitů na zvracení a zvracení, např. při nevolnosti z cestování.

Antiepileptika
Skupina léků, které se používají k prevenci nebo léčbě epileptických záchvatů.

Antiflogistika
Protizánětlivé léky, více viz antirevmatika.

Antihemoroidalia
Léky uplatňující se v léčbě hemoroidů, většina antihemoroidalií je dostupná ve formě mastí a čípků.

Antihistaminika
Rozlišují se dva typy antihistaminik, tedy léků blokujících účinek histaminu: první typ antihistaminik se užívá k prevenci nebo úlevě příznaků alergie, jako je např. senná rýma nebo kopřivka (často se pod označením antihistaminika rozumí právě tato skupina léků); druhý typ, tzv. H2 antihistaminika patří mezi antiulceróza.

Antihypertenziva
Několik skupin léků snižujících různými mechanismy vysoký krevní tlak (hypertenzi), např. diuretika, vazodilatancia, léky ovlivňující vegetativní nervový systém a další; antihypertenziva, někdy označovaná též jako hypotenziva, v léčbě hypertenze se často kombinují.

Antikoagulancia
Léky, které se užívají k prevenci a léčbě nadměrného srážení krve, tlumí krevní srážlivost (koagulaci).

Antimigrenika
Různé skupiny léků používané k prevenci či léčbě migrény.

Antimykotika
Léky proti plísňovým onemocněním (mykózám); podávají se místně přímo na postižené místo nebo, jedná-li se o rozsáhlejší mykózy, pak i celkově ve formě tablet.

Antiparkinsonika
Léky používané v léčbě Parkinsonovy nemoci.

Antipsychotika
Skupina léků užívaných k léčbě určitých duševních a emočních stavů, vč. psychózy.

Antirevmatika
Léky proti revmatickým chorobám; mezi antirevmatika se řadí především skupina tzv. nesteroidních antirevmatik (NSA), která svými účinky patří i mezi analgetika-antipyretika a antiflogistika; nejpoužívanějšími NSA jsou kyselina acetylsalicylová, indometacin, ibuprofen a diklofenak; při rozsáhlejším a zánětlivém postižení kloubu se uplatňují i soli zlata, kortikoidy, imunosupresiva a další.

Antiseptika
Látky s dezinfekčními účinky užívané místně ke kloktání, k ošetření ran, v očních kapkách apod.

Antityroidní látky
Látky užívané k léčbě nadměrné činnosti štítné žlázy.

Antitusika
Léky proti kašli, vhodné k tlumení suchého, dráždivého kašle.

Antiulceróza
Léky užívané především k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů.

Antivertiginóza
Léky užívané k prevenci závratí (vertigo).

Antivirotika
Léky k léčbě infekcí způsobených viry.

Anxiolytika
Léky odstraňující nadměrnou nervozitu, napětí nebo úzkost (anxietu).

Bronchodilatancia
Léky rozšiřující průdušky (bronchy); užívají se např. u průduškového astmatu; patří mezi antiastmatika.

Cytostatika
Léky užívané k léčbě zhoubných nádorů.

Dermatologika
Léky používané místně v kožním lékařství.

Diuretika
Léky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči; užívají se často jako antihypertenziva, k „odvodnění“ při celkových otocích, např. při srdečním selhání, onemocněních ledvin nebo jater.

Expektorancia
Léky usnadňující vykašlávání (expektoraci) nahromaděného hlenu tvořeného v dýchacích cestách (zejména v průduškách).

Fibrinolytika
Léky užívané k rozpouštění krevních sraženin.

Fytofarmaka
Rostlinné léky používané např. k mírnění nervových či trávicích obtíží, onemocnění horních dýchacích cest či močových cest.

Hepatika
Obecné označení léků používaných k léčbě onemocnění jater.

Hepatoprotektiva
Látky užívané k léčbě jaterních nemocí; zlepšují funkci jaterních buněk a chrání je před dalším poškozením.

Homeopatika
Léky získané specifickým způsobem ředění jedné či více látek, které by v nezředěném množství vyvolaly u zdravého jedince takové příznaky, proti nimž jsou podávána; homeopatický způsob léčby je založen na principu, že „podobné se léčí podobným“; slovo homeopatie bylo vytvořeno jejím zakladatelem lékařem Samuelem Hahnemannem, a to z řeckého „homos“ – stejný a „pathos“ – nemoc.

Hypnotika
Léky navozující spánek.

Hypotenziva
Léky snižující krevní tlak, viz antihypertenziva.

Cholagoga
Látky způsobující stažení žlučníku, čímž dochází k vypuzení žluči do žlučovodů a jimi pak do tenkého střeva.

Cholekinetika
Látky vyvolávající vyprázdnění žlučníku.

Choleretika
Látky podporující tvorbu žluči a její vylučování.

Imunosupresiva
Léky snižující přirozenou odolnost organismu (imunitu); užívají se např. po transplantacích.

Imunostimulancia
Léky užívané k povzbuzení činnosti imunitního systému a tedy ke zvýšení odolnosti organismu.

Kortikoidy
Látky podobné hormonu kůry nadledvin, kortizonu; rozlišují se dvě skupiny kortikoidů-mineralokortikoidy a glukokortikoidy, které se používají jak místně, tak celkově především jako antiflogistika, imunosupresiva, antiastmatika nebo k léčbě alergií.

Laxativa
Projímadla; přírodní nebo syntetické látky stimulující vyprazdňování střev; na některé typy laxativ může vzniknout závislost, a proto by měla být podávána jen po omezenou dobu.

Myorelaxancia
Léky snižující napětí (tonus) svalů.

Neuroleptika
Skupina psychofarmak užívaná zejména k léčbě schizofrenie, ale i ke zklidnění, k potlačení úzkosti, jako antiemetika atd.

Nootropika
Léky povzbuzující činnost mozku.

Oftalmologika
Léky používané v očním lékařství.

Orální kontraceptiva
Antikoncepce, tedy léky užívané k prevenci otěhotnění, někdy se používají také u některých gynekologických poruch.

Psychofarmaka
Skupina léků používaných k léčbě duševních poruch a onemocnění.

Trombolytika
Léky používané k „rozpouštění“ krevních sraženin.

Sedativa
Léky užívané k léčbě nadměrné nervozity, neklidu, zklidňující léky.

Spasmolytika
Léky odstraňující svalové křeče (spasmy) vnitřních dutých orgánů, např. střev, žlučových a močových cest, ženských pohlavních orgánů; podávají se při kolikách a bolestech vycházejících z uvedených orgánů, dále u některých forem migrény apod.

Vasodilatancia
Léky způsobující rozšíření cév (vasodilataci), čímž umožňují větší průtok krve; užívají se k léčbě ischemických chorob, vysokého krevního tlaku, srdečního selhání apod.

Venofarmaka
Léky užívané k léčbě žilních onemocnění, např. tzv. křečových žil a někdy též zánětu žil či hemoroidů; podávají se celkově nebo lokálně.

Zdroj: zdravi.cz

Přečtěte si také:

  • Lékové pojmyLékové pojmy Alergie léková Stav přecitlivělosti organismu na určitý lék; nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé kožní reakce, zúžení průdušek, otok; nejzávažnější formou alergie je anafylaxe neboli anafylaktický šok, což je náhlá, život […]
  • Odborníci jsou s léčbou neuropatické bolesti zase o kousek dálOdborníci jsou s léčbou neuropatické bolesti zase o kousek dál Neuropatická bolest - velká část diabetiků ví, o čem je řeč. Jedná se o častou komplikaci a tradiční analgetika bohužel zabírají jen stěží. Přesto v léčbě neuropatické bolesti dochází v této době k výraznějším změnám. “Upřesňuje se […]
  • Potvrzeno! Biostimul dosahuje vynikajících léčebných účinků.Potvrzeno! Biostimul dosahuje vynikajících léčebných účinků. Ministerstvo zdravotnictví ČR zařadilo přístroje Biostimul mezi zdravotnické prostředky, což nezvratně dokazuje jejich vysoký léčebný efekt. Na základě rozsáhlých klinických testů dostala biolampa Biostimul od ministerstva zdravotnictví […]
  • Biolampa Biostimul na kloubyBiolampa Biostimul na klouby Tato biolampa tak prokazatelně pomáhá léčit bolesti kloubů, jako je artróza, artritida, revma, revmatismus, tenisový loket, a další kloubní onemocnění, stejně jako doprovodná onemocnění šlach a svalů. Biolampa Biostimul stimuluje produkci […]
  • Jak porozumět svému zubařiJak porozumět svému zubaři alveolární kost kostěný výběžek horní a dolní čelisti, ve kterém jsou upevněny zuby amalgám studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v plastickém stavu vkládá do dutiny v zubu, kde potom ztuhne amalgamová […]
  • Biolampa Biostimul na exémyBiolampa Biostimul na exémy Trpíte na nejaký druh exému? Máme pro vás řešení! Jistě jste již někdy slyšeli o lékařském oboru „Fototerapie“. Jedná se o dynamicky se rozvíjející obor medicíny, který se s velkým úspěchem uplatňuje právě v kožním lékařství. Fototerapie […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *