Spasticita

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Monografie mapuje současné pohledy na patofyziologii, klinické projevy, diagnostiku a léčbu jedné z nejčastějších komplexních motorických poruch. Vysoce erudovaní odborníci v dané problematice (neurologové, neurochirurgové, ortopedi, dětští neurofyziologové) se zabývají jednotlivými aspekty tohoto onemocnění. Zařazena je i kapitola zpracovaná lékaři, kteří mají každodenní zkušenost s dětskými i dospělými pacienty.

Komu je kniha určena: neurologům, neurochirurgům, rehabilitačním lékařům, dětským neurologům, dětským rehabilitačním lékařům, lékařům v oboru balneologie.
Obsah: Obecné charakteristiky spastického syndromu • Funkční anatomie motorického systému • Senzomotorická integrace v oblasti nervové soustavy a její poruchy • Fyziologické mechanismy udržování svalového tonu • Pyramidový syndrom a syndrom horního motoneuronu • Patofyziologie spasticity v dospělosti • Patofyziologie spasticity v dětství se zvláštním vztahem k DMO • Diagnostika spasticity a evaluace pacienta postiženého spastickým syndromem • Základní klinické charakteristiky spastického syndromu • Klinická propedeutika spastického syndromu v dětství • Klinická propedeutika spastického syndromu v dospělosti • Neurofyziologická diagnostika spastického syndromu u dětí • Neurofyziologická diagnostika spastického syndromu v dospělosti • Zobrazovací vyšetření v diagnostice spastického syndromu • Kineziologická analýza a její role v evaluaci spasticity • Kvantifikační hodnocení spastického syndromu pomocí škál • Léčba spasticity • Léčba spasticity v dospělosti • Léčba spasticity v dětství • Komplexní péče o pacienta trpícího spastickým syndromem • Komplexní péče o pacienta trpícího spastickým syndromem v dospělosti • Komplexní péče o pacienta trpícího spasticitou v dětství • O autorech • Rejstřík.(Maxdorf).

Přečtěte si také:

  • Praktický slovník medicínyPraktický slovník medicíny Desáté, rozšířené vydání úspěšného lékařského výkladového slovníku pro širokou veřejnost obsahuje více než 11 000 hesel a rozsáhlou přílohu normálních laboratorních hodnot. Srozumitelný a přehledný výklad doplněný příklady a ilustracemi […]
  • Praktický slovník medicíny, 8.vydáníPraktický slovník medicíny, 8.vydání Nejužívanější český výkladový slovník lékařských pojmů • Více než 11.000 hesel • Prodáno již 70.000 výtisků Osmé, rozšířené vydání úspěšného lékařského výkladového slovníku pro širokou veřejnost obsahuje více než 11.000 hesel a nově i […]
  • Repetitorium gynekologieRepetitorium gynekologie Kniha zpracovává moderním obsáhlým informačním způsobem gynekologická témata, je zaměřena na endokrinologii, pojednává o tématech urogynekologie, infekcích v gynekologii a o gynekologické onkologii. Rozsahem a způsobem zpracování je tato […]
  • Abeceda diabetuAbeceda diabetu Aktualizovaná praktická příručka soustředící se na léčení diabetu I. typu, které plně spočívá v podávání inzulinu. Seznamuje čtenáře se souvislostí dávek jídla a inzulinu při různých činnostech během dne i ve zvláštních situacích, tak aby […]
  • Historie české perinatologieHistorie české perinatologie Publikace vypovídá o vzniku a vývoji jednoho z oborů medicíny, ve kterém dosáhlo české zdravotnictví pozoruhodných výsledků srovnatelných s úspěchy v této oblasti s nejvyspělejšími zeměmi. Historie vývoje spolupráce odborníků v péči o […]
  • Průduškové astma v dětském věkuPrůduškové astma v dětském věku Průduškové astma je celosvětově jednou z velmi častých chronických nemocí a v průběhu 80. a 90. let 20. století se stalo dokonce nejčastější chronickou nemocí dětského věku. V České republice je počet dětských astmatiků odhadován asi na […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *