Text Hippokratovy přísahy

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Přísahám při lékaři Apollónovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu:

Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění, za rovnocenného svým rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se s ním o svůj díl, budu se dívat na jeho potomky tak jako na své bratry v mužské linii a budu je učit tomuto umění – budou-li si přát být učeni tomuto učeni, a to bez odměny a bez smluvní listiny: podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny vědomosti se svými syny a se syny toho, který mě učil, a s žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle lékařského zákona, ale s nikým jiným.

Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností a podle svého úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou.

Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj život a své umění.

Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch těch, kteří se zabývají touto prací.

Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv
záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště sexuálních vztahů ať se ženami nebo s muži, ať se svobodnými nebo otroky.

Cokoliv uvidím nebo uslyším v průběhu léčení nebo dokonce mimo léčení v pohledu na život lidí, co se v žádném případě nesmí šířit mimo dům, vše si nechám pro sebe, vždyť bych se musel stydět o tom mluvit.

Jestliže splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu radovat ze života a z umění, a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny časy, které přijdou, jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho všeho mým údělem.

Přečtěte si také:

  • Chraňme se před zbytečnými účinky elektrosmoguChraňme se před zbytečnými účinky elektrosmogu Žijeme trvale v prostředí znečištěném nejen výfukovými plyny a průmyslovými zplodinami, ale také elektrosmogem. Tímto pojmem nazýváme souhrnně elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují […]
  • Příčiny sterility ze strany mužePříčiny sterility ze strany muže V minulém příspěvku jsme zmínily sterilitu u žen, nyní bych se ráda zabývala problematikou neplodnosti ze strany muže. 1.Porucha pohlavní aktivity- impotence Lze rozdělit na stavy se ztrátou nebo poklesem libida a erektilní […]
  • Známky předčasného poroduZnámky předčasného porodu Jako předčasný porod se označuje porod, který začne před 37. týdnem těhotenství. Takto zní definice z knihy. Jak si to ale v objasnit v praxi? Jsou ženy, které, i když rodí své třetí dítě, tak nikdy nedonosily své miminko do 40. týdne a […]
  • Komplikace při chirurgickém zvětšení penisuKomplikace při chirurgickém zvětšení penisu Poptávka po zvětšení penisu neustále roste. Může za to rozšíření filmů pro dospělé, tlak společnosti na velikost mužského penisu, bulvár, jakož i přirozená touha žen po větším penisu a mužská ješitnost. Podle průzkumů veřejného mínění […]
  • 10 důvodů, proč profese zdravotní sestry není pro každého!10 důvodů, proč profese zdravotní sestry není pro každého! Jako každá práce má i profese sestry svá úskalí. A co vlastně může být pro někoho překážkou? Kdo by neměl být zdravotní sestrou? 1. Kdo chce vydělávat hodně peněz Některé profese dostávají dobře zaplaceno, ale sestry mezi ně stále […]
  • Hippokrates a tradiční vztah lékaře a nemocnéhoHippokrates a tradiční vztah lékaře a nemocného V minulosti byl lékař velice váženou a uznávanou osobou a to jak pro své lékařské umění, tak i pro svou mravnost a moudrost. Těmito vlastnostmi se lišil od všech ostatních lidí, protože v dalekém okolí nebyl nikdo tak vzdělaný, aby mohl […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *