V prevenci seniorů před závažnými infekčními onemocněními za ostatními vyspělými zeměmi stále výrazně zaostáváme

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Prevence seniorů nad 65 let proti závažným a život ohrožujícím onemocněním je v České republice stále na velmi nízké úrovni. Konkrétně proočkovanost proti chřipce u této věkové skupiny u nás dosahuje maximálně 30 procent. V sousedním Německu, ale i v dalších státech západní Evropy je nad 60 procenty, v některých i nad 75 procenty. Ještě horší je situace u pneumokokových onemocnění, kde je v Česku mezi seniory na 65 let proočkovanost nižší než jedno procento. Přitom jen v České republice každoročně pneumokokem onemocní kolem 350 osob1. Více než 40 procent případů je zaznamenáno u osob na 65 let. Rizikovost tohoto onemocnění s věkem stoupá. Každý čtvrtý senior nad 65 let, který se invazivní formou pneumokokové infekce nakazí, na následky tohoto onemocnění umírá.

„Prevence seniorů proti závažným onemocněním je neprávem podceňovaná,“ říká Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR a dodává: „Naše občanské sdružení dlouhodobě bojuje za to, aby se senioři u nás měli lépe, aby si mohli užít bohatý a aktivní důchodový věk. Mít dobré zdraví je toho předpokladem, dokonce podmínkou. Proto se přimlouvám za to, aby jak na poli osvěty, tak v oblasti legislativy, byly vytvářeny takové podmínky, které u seniorů zvýší povědomí o smyslu prevence v podobě očkování. Zároveň jej učiní finančně dostupným.“

Dostupnost prevence pro seniory

U chřipky je u osob nad 65 let vakcína plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  U pneumokoka je z veřejných zdrojů hrazena jen u pacientů v domovech pro seniory  a zařízeních LDN. „Zde by větší podpora státu a pojišťoven pomohla,“ říká Rudolf Kalovský z občanského sdružení Nahlas, které vzniklo na základě potřeby informovat společnost  o hrozbě pneumokokových nemocí, o možnostech léčby a způsobech prevence. „Revírní bratrská pokladna již od léta v rámci preventivního očkovacího programu seniorům na vakcinaci proti pneumokokovým onemocněním přispívá 1 000 korun, ale to je jen kapka v moři. Chtělo by to více takové podpory,“ dodává Kalovský.

Role praktických lékařů v prevenci v podobě očkování je klíčová

S výjimkou tetanu, kde je vakcinace povinná, je veškeré další očkování dospělých v České republice dobrovolné. „Lidé zřejmě soudí, a má lékařská práce mne v tom utvrzuje, že co není povinné, není důležité. To je bohužel omyl. Podstatně významnější roli by v osvětě měli, dle mého názoru, sehrát praktičtí lékaři, jejichž doporučení je pro většinu pacientů klíčové. Očkování by mělo být jednou z hlavních náplní preventivní péče v ordinaci praktického lékaře pro dospělé,“ říká MUDr. Igor Karen, všeobecný praktický lékař z Benátek nad Jizerou.

Průzkum společnosti STEM/MARK z listopadu 2012 ukázal, že téměř polovina (49 %) lékařů v ČR se během své praxe s pacientem s invazivním pneumokokovým onemocněním již setkala. Přesto však jen 21 procent praktických lékařů proaktivně a často nabízí pacientům očkování proti pneumokokovým onemocněním jako vhodnou a účinnou prevenci. 63 procent lékařů tak činí občas a dokonce celých 16 procent jej nenabízí nikdy.

Další onemocnění rizika pneumokokové nákazy zvyšují

Z hlediska onemocnění pneumokokem jsou jednoznačně nejrizikovější skupinou lidé nad 65 let. Těch je v České republice více než 1,5 mil. Další rizika, která ještě zvyšují senzitivitu a závažnost onemocnění jsou chronická onemocnění srdce a cév (10 x vyšší riziko), onemocnění dýchacích cest a kuřáci (7 x vyšší riziko), diabetes (6 x vyšší riziko). Dále pak onemocnění ledvin, alkoholismus, onkologická onemocnění a HIV/AIDS.

Healthy ageing = zdraví na prvním místě

„Abychom dokázali zvýšit proočkovanost mezi seniory a tím snížit výskyt závažných onemocnění, pak je nezbytné, aby existovaly doporučené postupy pro lékaře, včetně definice cílové populace, věku a specifikace očkování. Dále je třeba zvyšovat povědomí společnosti o onemocněních, proti kterým lze očkovat, a zároveň informovat o bezpečnosti vakcín. To je nezbytný předpoklad, aby si starší lidé mohli užít zdravý a aktivní seniorský věk – tzv. healthy ageing“ uzavírá doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Invazivní pneumokoková onemocnění

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je bakterie, kterou je běžně osídlena sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích u mnoha lidí. Pneumokoka má ve svém nosohltanu více než 10 % zdravých dospělých a až 60 % dětí. Pneumokok těmto nosičům nezpůsobuje žádné problémy. Pokud ale dojde k oslabení obranných mechanismů člověka například při viróze, mohou pneumokoky proniknout do míst, kam nepatří, a způsobit tam závažnou infekci – například do plic, kde způsobí pneumonii (zápal plic), nebo na mozkové obaly, kde způsobí meningitidu. Z méně závažných infekcí způsobují pneumokoky především zánět středního ucha (otitidu) u dětí. Inkubační doba (čas mezi vniknutím bakterie do těla a objevením se prvních příznaků) pneumokokového onemocnění je 1-3 dny. Jedná se o kapénkovou infekci, to znamená, že se přenáší zejména těsným kontaktem, při kýchání, kašlání. Nakazit se je možné od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od bacilonosiče.

1)V roce 2012 bylo hlášeno 335 případů invazivních pneumokokových onemocnění (dle programu surveillance invazivního pneumokokového onemocnění Státního zdravotního ústavu), 61 osob na nákazu zemřelo. Stoupající trend nemocnosti a smrtnosti loni pokračoval u dospělých osob mezi 40 až 64 lety (118 případů) a starších osob nad 65 let (139 případů). V roce 2011 bylo celkem hlášeno 385 případů, 53 z nich skončilo úmrtím.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *